092 Retributie voor werken uitgevoerd door de stedelijke Technische Dienst

Er wordt een retributie geheven op volgende werken en diensten uitgevoerd door de stedelijke Technische Diensten:

  1. het verlagen van boordstenen voor inritten (max. 5 m, 3 boordstenen verlaagd en 2 schuin aangepast) inclusief de eventuele aanpassingswerken van de bijhorige stoepen;
  2. de herstellingswerken en/of aanpassingswerken aan het openbaar domein in welke materialen dan ook uitgevoerd;
  3. het plaatsen of verwijderen van verankeringspunten in het openbaar domein;
  4. het opruimen, verwijderen, reinigen en verwerken van sluikstorten en andere vervuilende elementen op het openbaar domein;
  5. diverse werken en diensten uitgevoerd door de stedelijke Technische Diensten.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019