097 Retributies betreffende individueel bezoldigd personenvervoer

Voor een onbepaalde termijn, ingaande op 1 januari 2020, wordt een retributie geheven voor de afgifte van de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en de bestuurderspas.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019