097 Retributies betreffende individueel bezoldigd personenvervoer

Er wordt een retributie geheven voor de afgifte van de vergunning voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer en de bestuurderspas.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019