Rommelmarkt

Als je op het grondgebied van Genk een rommelmarkt wil inrichten, moet je hier vooraf toestemming voor vragen.

Rommelmarkten zijn uitsluitend bestemd voor particulieren die occasioneel tweedehandsgoederen willen verkopen. Dus geen goederen die aangekocht werden om verder te verkopen.

Voor verkopen op een rommelmarkt is dus geen leurkaart vereist.

Bij Afdeling Economie kan je meer informatie bekomen over de organisatie van een rommelmarkt.

Een aanvraag doe je schriftelijk of via mail economie@genk.be met vermelding van alle nuttige informatie zoals de datum, de locatie, de verantwoordelijke, eventueel de wens om straten af te sluiten en eventueel de deelnemers. De aanvraag dient minstens 1 maand op voorhand te gebeuren.

Ben je op zoek naar info over de Zondagsmarkten? Die vind je hier.