Rooilijn

Rooilijn vaststellen

Als je een stedenbouwkundige vergunning ontvangt voor het oprichten van een woning of een ander gebouw dan een woning, mag je niet zomaar met de bouwwerken starten. Je moet eerst de zogeheten rooilijn laten bepalen door een stedelijke landmeter. De rooilijn is de huidige of de toekomstige grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen, vastgelegd in een rooilijnplan.

De aanvraag hiervoor doe je minstens 5 werkdagen voor de start van de werken. Dit doe je aan de hand van de plannen.

Rooilijnplannen inkijken

Een rooilijnplan legt de (toekomstige) grens tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen vast. Tussen twee rooilijnen ligt het openbaar domein. In deze strook kunnen wegen, grachten, nutsleidingen, fiets- en voetpaden, enz… aangelegd worden.

In Genk zijn een aantal rooilijnplannen van kracht. Deze plannen kunnen vrij oud zijn. In dit geval zijn ze soms al gerealiseerd of achterhaald. Recente rooilijnplannen maken meestal deel uit van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) of een verkavelingsvergunning. De termijnen van het openbaar onderzoek tijdens deze verschillende procedures kunnen daarom wel eens verschillen. Tijdens het openbaar onderzoek kan je het plan op het stadhuis komen inkijken. Heb je opmerkingen over het plan? Zorg er dan voor dat je deze bezwaren vóór het einde van het openbaar onderzoek indient. Bezwaren bezorg je per aangetekende brief of kan je afgeven tegen ontvangstbewijs. Als eigenaar van een grond word je door de stad verwittigd als er een nieuw rooilijnplan wordt opgemaakt.

Een onteigening is slechts één van de mogelijkheden om een rooilijnplan te realiseren.

Let op: in sommige gevallen kan je geen vergunning krijgen voor het (ver)bouwen van een woning die getroffen wordt door een rooilijn! Sta je op het punt om een woning of een grond te kopen? Vraag dan aan de gemeente of het goed getroffen wordt door een rooilijn.