RUP Woonwagenpark Geenhornstraat: publieke raadpleging startnota

Op 13 september 2022 heeft het college van burgemeester en schepenen de startnota van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Woonwagenpark Geenhornstraat goedgekeurd.

Over deze startnota wordt de bevolking nu geraadpleegd. Van maandag 3 oktober 2022 tot en met 1 december 2022 ligt de startnota ter inzage bij het stadsbestuur van Genk.

De start- en procesnota kunnen gedurende deze termijn na afspraak geraadpleegd worden op het stadhuis van de stad Genk (Stadsplein 1, 3600 Genk).

Op 6 oktober 2022 vindt er over deze startnota tussen 18 en 21 uur een infomarkt plaats in Het Kapelleke te Oud-Waterschei (Lieve Vrouwstraat 5, 3600 Genk).

Iedereen kan reageren. Inspraakreacties moeten schriftelijk (via aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs afgegeven op het stadhuis) bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen tot en met 1 december 2022.

Opgemaakt te Genk, 28 september 2022.

Namens het college van burgemeester en schepenen

Hilde De Wilde, algemeen directeur
Wim Dries, burgemeester

Terug naar overzicht