Rustpensioen werknemer of zelfstandige

Een pensioen voor wie gewerkt heeft als werknemer of zelfstandige.

Voorwaarden

De officiële pensioenleeftijd voor een werknemer of zelfstandige is 65 jaar.

Wie vervroegd met pensioen wil in 2022 moet minstens 63 jaar zijn en ten minste 42 loopbaanjaren hebben.

Ook wie in 2022 minstens 60 jaar is en een loopbaan van 44 jaar heeft of minstens 61 of 62 jaar met een loopbaan van 43 jaar kan met pensioen.

Opgelet: de voorwaarden voor het vervroegd pensioen veranderen elk jaar. Daarnaast zijn er nog enkele specifieke uitzonderingen. Je doet er goed aan contact op te nemen met de Federale Pensioendienst (FPD) (werknemers) of de Rijksdienst voor Sociale Voorzieningen der Zelfstandigen (RSVZ).

Procedure

Je kan je pensioen maximum een jaar op voorhand aanvragen in het Sociaal Huis van de stad. Mocht je zelf niet naar het Sociaal Huis kunnen komen, dan kan je iemand in je plaats afvaardigen met een volmacht.

Enkele weken na je aanvraag ontvang je een lijst met vragen over je loopbaan en de gewenste ingangsdatum van je pensioen. Met die lijst kan je ook in het Sociaal Huis terecht. Nog wat later krijg je de berekening van je pensioen opgestuurd door de betrokken pensioenkas.

Wat meebrengen

  • Je identiteitskaart en de pincode van je identiteitskaart 
  • Indien je de aanvraag voor iemand anders indient: een volmacht van de aanvrager en zijn of haar identiteitskaart