Premie voor sanering stookolietank

Ondergrondse stookolietanks die afgedankt worden, bijvoorbeeld omdat je overschakelt naar gas, worden vaak bewust in de grond gelaten omwille van de sanerings- of opruimingskosten. Zolang een tank in de grond zit, blijft echter het risico op bodemverontreiniging bestaan en heel hoge kosten voor sanering die je dan zelf moet betalen. Ook bovengrondse stookolietanks die afgedankt worden moeten volgens de wettelijke voorschriften buiten gebruik gesteld worden.

De milieuwetgeving schrijft daarom voor dat elke tank, die definitief buiten gebruik wordt gesteld, geledigd, gereinigd en verwijderd moet worden. Indien dat laatste technisch niet mogelijk is, moet de tank na de reiniging opgevuld worden met onschadelijke materialen zoals zand of schuim.

Het premiebedrag wordt als volgt bepaald:

  • saneren ondergronds/in de kelder/bovengronds gelegen tank: € 150,00;
  • saneren en verwijderen ondergronds/in de kelder/bovengronds gelegen tank: € 250,00

Mits een grondige motivatie kunnen ook meergezinswoningen, sociale bouwmaatschappijen en socio-culturele lokalen dezelfde premie krijgen.

Opgelet! De buiten gebruik gestelde stookolietank moet verwijderd worden, tenzij er een technische onmogelijkheid is. Hieronder wordt onder meer verstaan:

  • wanneer er zich minstens een verharding (beton, klinkers, asfalt,...) boven de tank bevindt;
  • wanneer het om veiligheidsredenen af te raden is de tank weg te halen (bvb net tegen de woning aan gelegen);
  • wanneer de aannemer met zijn machines niet tot bij de tank kan geraken.

Voor wie?

Alle eigenaars van een stookolietank op grondgebied Genk, die deze buiten gebruik stellen, komen in aanmerking voor deze premie.

Bedrag

De aanvraag voor deze premie is gratis.

Wat meebrengen

  • een attest van een erkende firma/technicus
  • én een kopie van de facturen