Schrijf een artikel voor het stedelijk magazine Horizon

Ken je het boeiende magazine voor 60-plussers in Genk al? Het landt vijfmaal per jaar in de bus bij meer dan 13.000 Genkse gezinnen. Dankzij de Horizon blijven medioren en senioren op de hoogte van sociale voordelen op hun maat en het beleid dat de stad voert om hun alle kansen te bieden. Via interviews over hun onmiskenbare inzet voor een mooiere stad krijgen Genkse 60-plussers een gezicht.

 

Wat kan je doen?

Horizon is een uniek magazine dat mee vorm krijgt dankzij de medewerking van vrijwilligers. Ze zetelen in de redactieraad en sturen interessante artikels in. Op die manier is het een magazine van, voor en door 60-plussers. Wil jij een artikel schrijven voor de Horizon?

 

We bekijken samen waarover jouw artikel zou kunnen gaan en helpen je indien nodig om er iets moois van te maken. De redactieraad levert heel wat voorstellen op, waarvoor we gepassioneerde schrijvers zoeken.

 

Voor welke vereniging of organisatie?

Dienst Sociaal Welzijn van de stad Genk

 

Wanneer en waar?

Na jouw seintje spreken we af om een tekstvoorstel uit te kiezen en te bekijken waarover de tekst kan gaan. Voor de invulling sta je zelf in.

 

Woon je graag eens een redactieraad van de Horizon bij? Ook dat kan! Meld je wel op voorhand aan. Zo weten we wie we mogen verwachten tijdens onze brainstormsessie om opnieuw een boeiend resultaat te maken voor onze lezers!

 

Schrijf je in

Sociaal Welzijn – stad Genk

sociaal.welzijn@genk.be

089 65 43 75