Schrijf een artikel voor het stedelijk magazine Horizon

Ken je het boeiende magazine voor 60-plussers in Genk al? Het landt vijfmaal per jaar in de bus bij meer dan 13.000 Genkse gezinnen. Dankzij de Horizon blijven medioren en senioren op de hoogte van sociale voordelen op hun maat en het beleid dat de stad voert om hun alle kansen te bieden. Via interviews over hun onmiskenbare inzet voor een mooiere stad krijgen Genkse 60-plussers een gezicht.

 

Wat kan je doen?

Horizon is een uniek magazine dat mee vorm krijgt dankzij de medewerking van vrijwilligers. Ze zetelen in de redactieraad en sturen interessante artikels in. Op die manier is het een magazine van, voor en door 60-plussers. Wil jij een artikel schrijven voor de Horizon van november 2023?

 

We bekijken samen waarover jouw artikel zou kunnen gaan en helpen je indien nodig om er iets moois van te maken. De redactieraad van eind augustus levert heel wat voorstellen op, waarvoor we gepassioneerde schrijvers zoeken.

 

Voor welke vereniging of organisatie?

Dienst Sociaal Welzijn van de stad Genk

 

Wanneer en waar?

Na jouw seintje spreken we af om een tekstvoorstel uit te kiezen en af te spreken waarover de tekst zoal kan gaan. Voor de invulling sta je zelf in. Belangrijk is wel dat je jouw bijdrage instuurt vóór 6 september. Dan kunnen we het resultaat samen bespreken en bijsturen waar nodig.

 

Woon je graag de redactieraad van de Horizon op 25 augustus 2023 bij? Ook dat kan! Schrijf wel even op voorhand in. Zo weten we wie we mogen verwachten tijdens onze brainstormsessie om opnieuw een mooi resultaat te maken voor onze lezers!

 

Schrijf je in

Sociaal Welzijn – stad Genk

sociaal.welzijn@genk.be

089 65 43 75