Schuldbemiddeling

Doel

Schuldbemiddeling (Collectieve schuldenregeling) is een gerechtelijke procedure voor schuldproblemen.
Het doel is dat je in de mate van het mogelijke je schulden afbetaalt en dat je tijdens de afbetaling nog menswaardig kan leven.
Hiervoor wordt je een schuldbemiddelaar toegewezen.

Als de rechter het OCMW aanstelt als schuldbemiddelaar:

  • het OCMW onderhandelt met al je schuldeisers
  • we maken een plan op waarin een budget voorzien wordt dat je nodig hebt om te leven
  • wat overblijft, wordt gebruikt om je schulden af te betalen.

Het is de rechter die dit plan goedkeurt.

De dienst Schuldbemiddeling is niet rechtstreeks toegankelijk. Alle contacten verlopen via de sociale dienst. Je kan hiervoor terecht bij Sociaal Huis Portavida.