Seksuitbating: aanvraag

Vraag online aan

Wie een seksuitbating wil openen of overnemen, heeft daarvoor een uitbatingsvergunning nodig.

Procedure

Na afloop van een administratief onderzoek en keuringen ter plaatse, leveren we al dan niet een uitbatingsvergunning af.

Regelgeving

Je vindt het volledige reglement onderaan deze pagina.

Wat meebrengen

Indien van toepassing en eventueel na te sturen doorheen het proces:

 • een overzicht van alle (rechts)personen die betrokken zijn bij de exploitatie van de horecazaak, met per persoon:
  • naam
  • voornaam
  • nationaliteit
  • arbeidsstatuut (werknemer/zelfstandige/vrijwilliger)
  • kopie van de identiteitskaart
  • indien niet gedomicilieerd in Genk: een uittreksel uit het strafregister van het land van de woonplaats of een hieraan gelijkwaardig document, eventueel voldoende betrouwbaar vertaald (model 595 - max. 1 maand oud)
  • bewijs van aansluiting/aangifte bij de sociale zekerheid indien dit wettelijk verplicht is (aanlevering doorheen het proces mogelijk)
 • een kopie van
  • het uittreksel Kruispuntbank voor Ondernemingen
  • de statuten zoals gepubliceerd in Belgisch Staatsblad
  • de huurovereenkomst of eigendomsakte
  • bewijs van onderschrijven verzekeringspolis burgerrechtelijke aansprakelijkheid ingeval van brand en ontploffing
 • keuringsattesten blusmiddelen, gas- en elektrische installaties
 • het actuele aandeelhoudersregister (indien uitbating door een rechtspersoon - aanlevering doorheen het proces mogelijk)
 • de toelating afgeleverd door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) (aanlevering doorheen het proces mogelijk)
 • bewijs aanvraag omgevingsvergunning
 • schriftelijke verklaring dat er voldaan is aan de inrichtingsvereisten van art. 8 en hygiënische vereisten van art. 9 van het reglement