‘SING’: groepsbegleiding voor andertalige nieuwkomers

Zo’n 20% van de anderstalige nieuwkomers in begeleiding bij het Sociaal Huis Portavida ervaart moeilijkheden bij de integratie omwille van een lage taalvaardigheid, een beperkt netwerk, een kwetsbare psychosociale en/of socio-economische positie. Zij hebben extra ondersteuning nodig om volwaardig te kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Met de steun van Europese en federale projectmiddelen (AMIF en POD MI) kan stad Genk de komende 2,5 jaar die extra begeleiding aanbieden. Dit nieuwe project heet ‘SING’.

HOE WERKT HET?

‘SING’ omvat naast 1-op-1-begeleiding - waarbij uitgezocht wordt welke drempels de zoektocht naar een job/opleiding, betaalbare kinderopvang, een goede huisvesting ... in de weg staan - begeleiding in groep. Contact met andere nieuwkomers helpt om de vaardigheden en het zelfvertrouwen te versterken. Tegelijkertijd biedt het de deelnemers kansen om hun netwerk te verbreden en haalt het hen uit hun sociaal isolement. 

‘SING’ loopt tot 30/6/2026 en is medegefinancierd door de Europese Unie.

MEER INFO

Contacteer Katrien Vandenrijt: katrien.vandenrijt@genk.be