Slim sturen van je accumulatiekachels en boilers

Inwoners van Genk die hun woning op elektriciteit verwarmen, zien hun factuur de komende jaren stijgen. Niet alleen door de stijgende stroomprijzen zoals vorig jaar, ook door de afschaffing van het voordelige exclusieve nachttarief. Voor veel mensen is het omschakelen naar een warmtepomp niet haalbaar vanwege de hoge kostprijs. Daarom investeert de stad Genk in de kosteloze plaatsing van slimme sturingen op accumulatiekachels en boilers met een groot opslagvat.

De stad Genk stelt slimme sturingen ter beschikking op accumulatiekachels en boilers met een groot opslagvat. Een slimme sturing is een toestel dat je eigen gebruikspatroon van opladen en warmteafgifte analyseert. Op basis van die gegevens en ook externe gegevens, gaat het toestel de meest geschikte momenten kiezen om de kachels of boilervaten op te warmen. Hiervoor is een 4G-verbinding nodig. Door het gericht kiezen van oplaadmomenten kan er al heel veel bespaard worden. Uit een proefproject uit 2019 bleek dat er op die manier tot 15% kan bespaard worden op het verbruik van de accumulatiekachels en tot 20% op het verbruik van de boilers. Op een verbruik van een kachel van 4000 kWh per jaar maakt dit al zo'n 192 €.

De stad Genk stelt de sturingen kosteloos in bruikleen, en dit gedurende 5 jaar. Dat betekent dat de sturingen eigendom blijven van de stad Genk. In die periode kan jij dus de sturing gebruiken en ervoor zorgen als goede huisvader. Verhuis je? Meld dit dan tijdig aan de stad Genk. De bruikleen van 5 jaar kan eventueel nog 1 keer verlengd worden, mits motivatie. Voor de bruikleen onderteken je een overeenkomst met de stad Genk. De overeenkomst wordt bij de installatie van de overeenkomst voorgelegd ter ondertekening. Je kan de overeenkomst nalezen op deze pagina.

Voor wie?

Elk huishouden uit Genk dat een hoofdverwarming heeft op elektriciteit, kan de plaatsing van dergelijke sturingen aanvragen. Het gaat om maximum 2 sturingen per huishouden. Deze worden geplaatst op de toestellen met het hoogste besparingspotentieel.

Aan elke plaatsing gaat een beperkte voorstudie. Die dient om na te gaan of de plaatsing van de sturingen technisch haalbaar is en economisch zinvol. Als het besparingspotentieel te beperkt is, wordt er geen sturing geplaatst. Ook technische beperkingen kunnen ervoor zorgen dat de sturingen niet geplaatst kunnen worden.

Als na de voorstudie blijkt dat de sturing kan geplaatst worden, dan zal de installateur contact opnemen met de aanvrager om een afspraak te maken voor de installatie.

De plaatsing van de sturingen is mogelijk voor huurders als eigenaar-bewoners

Voorwaarden

Voorwaarden voor de kosteloze plaatsing van een slimme sturing:

 • de sturingen worden enkel in woningen geplaatst, die de huurder of eigenaar als hoofdverblijfplaats gebruikt. Dus niet in handelszaken, tweede verblijven, niet in de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw....
 • Als je een huurder bent, moet je als huurder de eigenaar verwittigen dat er een tijdelijke sturing geplaatst wordt.
 • de installatie moet technisch mogelijk zijn
 • vloerverwarming, warmtepompen of convectoren komen niet in aanmerking voor een elektrische sturing omwille van technische redenen (de toestellen moeten warmte kunnen opladen en bijhouden).
 • de elektrische boiler moet minstens aan volgende voorwaarden voldoen:
  • een opslagvat hebben van minstens 50 liter
  • niet elektronisch gestuurd zijn
  • geen doorstroomtype
 • er moet 4G-dekking zijn (bijna altijd het geval, tenzij op afgelegen plekken).

Procedure

STAP 1: vraag een energiescan aan. Dit kan via deze pagina. Onderaan vind je de knop 'Aanvragen energiescan'

STAP 2: maak een afspraak met de energieadviseur om je verbruik en installaties te analyseren.

STAP 3: de energieadviseur legt je uit hoe de sturingen werken, hoe lang je de sturing in bruikleen krijgt en wat de besparing op je factuur inhoudt.

STAP 4: overtuigd? Dan zal de energieadviseur je installatie fotograferen en de foto's aan de installateur bezorgen voor de voorstudie. Zo kijkt deze of de installatie technisch en economisch haalbaar is.

STAP 5a: De installatie kan doorgaan. De installateur zal contact me jou opnemen om de sturingen te komen installeren.

STAP 5b: De installatie kan niet doorgaan. Je kan aan de slag met de andere besparingstips van de energieadviseur.

STAP 6: Na de installatie duurt het even voor de slimme sturing zorgt voor een optimale sturing. Dit duurt minstens 1 stookseizoen.

Bedrag

De installatie van de sturingen is kosteloos.

Indien de installatie twee keer niet kan doorgaan en je niet hebt verwittigd, dan wordt een kost van 50 euro aangerekend. Zorg er dus voor dat de installateur toegang krijgt tot je woning en de meterkast!

Afhandeling

De slimme sturing kan je enkel aanvragen via een gratis energiescan. Voor huishoudens die verwarmen op stroom is deze altijd gratis.

De slimme sturingen kan je aanvragen via een energiescan van Stebo vzw. Naast een energiescan krijg je ook de mogelijkheid om kosteloos 1 of 2 elektrische sturingen te laten installeren. De energie-adviseur van Stebo legt uit hoe de sturingen werken en gaat na of een installatie technisch mogelijk is. Hiervoor neemt hij foto's van je meterkast en toestellen en bezorgt deze aan de installateur. Deze gaat na of de installatie mogelijk is.

Indien dat kan, dan zal de installateur zelf met jou contact opnemen om een afspraak te maken.

De slimme sturing aanvragen zonder energiescan is niet mogelijk.

AANVRAAG ENERGIESCAN + SLIMME STURINGEN