Sociaal internetaanbod

Wie in aanmerking komt, betaalt 19 euro per maand voor vast internet en tot maximaal 40 euro per maand voor bundels (internet met gsm, televisie of vaste telefoon).

Voor wie?

Inwoner van België

 

Jij of een lid van je huishouden behoort tot 1 van de volgende categorieën:

Categorie 1: jij of iemand van je gezin krijgt van het OCMW:

  • een leefloon
  • een financiële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leefloon
  • een maatschappelijke steun verstrekt door het OCMW die geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald door de federale overheid
  • een wachtuitkering op een inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
  • een wachtuitkering op een tegemoetkoming voor personen met een handicap.

 

Categorie 2A: jij of iemand in je gezin krijgt van de FOD Sociale Zekerheid:

  • een tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65 %
  • een inkomensvervangende tegemoetkoming
  • een integratietegemoetkoming
  • een tegemoetkoming voor hulp van derden.

 

Categorie 2B: jij of iemand in je gezin krijgt een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Categorie 2C: jij of iemand in je gezin heeft een specifieke ondersteuningsbehoefte of is getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid met een minimale score van 4 punten in pijler 1 van de medisch-sociale schaal en krijgt via Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie, een zorgtoeslag.

 

Categorie 3: jij of iemand in je gezin krijgt heeft een inkomensgarantie voor ouderen (IGO).

Procedure

Je krijgt het sociaal internetaanbod niet automatisch.
Je kan het aanvragen bij deze aanbieders:

 • Telenet (verplicht)
 • Proximus (verplicht)
 • Andere operatoren mogen het aanbieden maar zijn niet verplicht.

Meer info

FOD Economie

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

City Atrium C

Vooruitgangsstraat 50, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

T 0800 120 33

info.eco@economie.fgov.be

www.economie.fgov.be