Sociaal tarief gas en elektriciteit

Sommige gezinnen kunnen genieten van een verlaagde prijs voor aardgas en elektriciteit, de zogenaamde sociale maximumprijs of "sociaal tarief" genoemd.

Ook wanneer je een budgetmeter hebt, kan je genieten van de sociale maximumprijs als je behoort tot de categorieën van rechthebbenden.

Het tarief is bij alle energieleveranciers en netbeheerders hetzelfde en elke leverancier en netbeheerder is verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan de rechthebbenden.

De energieleveranciers of netbeheerders kennen het sociaal tarief automatisch toe aan rechthebbenden. Heb je nog vragen of twijfel je als rechthebbende of je het sociaal tarief automatisch krijgt? Dan kan je terecht in het Sociaal Huis Portavida.