Socio-culturele infrastructuur

Ondersteuning particulier beheer socio-culturele infrastructuur

De stad wenst beheerders van particuliere socioculturele infrastructuur te ondersteunen om de betaalbaarheid van deze infrastructuur voor sociocultureel gebruik door lokale verenigingen te verbeteren.

Voor meer informatie of een aanvraag wend je je tot de Dienst Cultuur; Stadsplein 1 – cultuur@genk.be of 089 65 38 11.


Subsidiëring socio-culturele infrastructuur

Het stadbestuur wil via deze subsidie een stimulans geven om het aanbod aan infrastructuur van socioculturele, jeugd- en sportverenigingen in de stad te vergoten én te verbeteren.

 1. Financiële ondersteuning voor het verbeteren van de veiligheid van infrastructuur
  Het stadsbestuur wenst de kwaliteit van bestaande vrijetijdsinfrastructuur te verbeteren in brandveiligheid, dringende en noodzakelijke werken, tijdelijke infrastructuuroplossingen, geluids- en inbraakpreventie. De subsidiebedragen variëren met een maximaal subsidiebedrag van € 2.500,00 tot € 5.000,00 inclusief btw en maximaal 90% van de aankoop en/of installatiekosten en inclusief btw (zie artikel 3 van het reglement).

 2. Verbeteringswerken bestaande socioculturele infrastructuur
  - voor bestaande infrastructuur die open staat voor derden bedraagt de subsidie inclusief btw en erelonen maximaal € 60.000,00 en maximaal 90% inclusief btw.
  - voor polyvalente socioculturele infrastructuur met gemeenschapsoverschrijdend bereik. bedraagt de subsidie inclusief btw en erelonen maximaal € 150.000,00 en maximaal 90% inclusief btw.

 3. Omgevingswerken
  De infrastructuur en omgeving moet door hun bestemming een publiek karakter hebben. De subsidie bedraagt inclusief btw en erelonen maximaal € 30.000,00 en maximaal 90%

Er zijn bepaalde voorwaarden verbonden aan deze subsidie, zowel wat betreft de aanvragende vereniging als de subsidieerbare werken.

Raadpleeg alvast het Subsidiereglement Infrastructuur 2021 en dien je aanvraag voor onderdeel 2 (verbeteringswerken) rechtstreeks in bij de Dienst Cultuur, via het formulier 'Aanvraag infrastructuursubsidie 2021'.

Je kan de Dienst Cultuur contacteren via cultuur@genk.be of 089 65 38 11 voor meer info en/of begeleiding bij je dossieropbouw.