Socioculturele werkgroep

Een gesprek met voorzitter Lucien Maes: “Wij zijn nog lang niet afgeschreven”

 

Waarop ligt je focus als voorzitter van de socioculturele werkgroep?

Lucien: Met de werkgroep staan we garant voor leuke activiteiten, vooral met veel aandacht voor mentaal welbevinden en talent van eigen bodem. Voor mij staan de thema’s genieten en verbinden, gezondheid en bewegen, armoede en digitale inclusie centraal. Daarrond wil ik graag proberen boeiende en vormende activiteiten te organiseren, in samenspraak met onze werkgroep.

 

Welke tips neem je mee van de vorige voorzitter?

Lucien: Net als zij wil ik inzetten op meer participatie, zowel intern als extern. Samen met de leden hoop ik veel inspirerende ideeën te formuleren voor het bestuur. Maar ook ijver ik ervoor dat de leden hun enthousiasme uitdragen. Heel wat leden zijn aangesloten bij een seniorenvereniging. De leuke ideeën uit de socioculturele werkgroep kunnen vleugels krijgen en missen zeker hun effect niet als ze worden uitgedragen door onze leden.
 

Blijft de feestmaand in oktober het hoogtepunt van het jaar?

Lucien: Die maand organiseren we met de werkgroep zo veel interessante activiteiten dat dat sowieso ons hoogtepunt blijft. Maar ik wil er iets meer mee bereiken. Ik zou graag via activiteiten die in het oog springen nieuwe mensen uitnodigen en aanhalen. Belangrijk is een soort vervolgtraject aan te bieden. Vorig jaar hadden we een druk bijgewoonde activiteit rond wijn proeven. Het zou mooi zijn als we bij zulke activiteiten bezoekers kunnen toeleiden naar een wijnclub. Of mensen die deelnemen aan een beweegactiviteit opties aanbieden om dat op permanentere basis te gaan doen bij een vereniging in onze stad. Kortom: warme en prikkelende activiteiten aanbieden om medioren en senioren op weg te helpen naar meer. Zo zouden we ook de Genkse verenigingen kunnen ondersteunen.

 

Welke uitdagingen zie je dit jaar voor de werkgroep?

Lucien: We moeten onze werkgroep en de hele adviesraad 55+ diverser proberen te maken. Daar zijn in het verleden al heel wat pogingen toe ondernomen. Maar ik wil het toch niet opgeven. We zouden proactief kunnen samenwerken met verenigingen die voornamelijk medioren en senioren van een andere afkomst in hun rangen hebben. Ik geloof dat dat echt kan werken. Ook ouderendiscriminatie verdient meer aandacht. We moeten aantonen welke maatschappelijke rollen 55-plussers opnemen en hoe belangrijk ze zijn. Wij zijn nog lang niet afgeschreven! (lacht)