Spectaculaire daling snelheid dankzij trajectcontroles

Afgelopen maand voerde stad Genk twee trajectcontroles in, als proef voor en aanloop naar de invoering van in totaal elf trajectcontroles. Een evaluatie van de cijfers van december maakt duidelijk dat de snelheid op de eerste twee tracés spectaculair gedaald is. 98,5 % van de chauffeurs hield zich aan de snelheid, versus gemiddeld 87 % tijdens de mobiele controles door PZ Carma in zone 50 het voorbije jaar.

Verkeersveiligheid prioritair

Burgemeester Wim Dries: “We voeren de trajectcontroles in omdat er op een aantal plaatsen in Genk structureel te snel gereden wordt door een beperkt aantal hardnekkige bestuurders/overtreders. Hier wil de stad paal en perk aan stellen, verkeersveiligheid is en blijft voor ons beleid een prioritaire doelstelling. Overdreven snelheid en geluidsoverlast door het verkeer is een van de grootste bezorgdheden van de Genkenaar. Met de invoering van de trajectcontroles willen we een gedragsverandering teweeg brengen, niet enkel op de tracés maar ook op alle andere wegen.”

Evaluatie december

De cijfers van de maand december zijn erg positief in functie van het verlagen van de snelheid op de beide tracés, zijnde de Rozenkranslaan en Emiel Van Dorenlaan. Dit blijkt uit volgend overzicht, waarbij de vergelijking werd gemaakt tussen mobiele controles van PZ Carma (maart t/m december 2021) en de trajectcontroles.

Mobiele controles:

Snelheidszone Passanten Hoeveel % houdt zich aan de snelheid Hoeveel % rijdt te snel
Zone 70 33.425 92,5 % 7,5 %
Zone 50 45.267 87 % 13 %
Zone 30 1.383 62 % 38 %

Traject Controles (Rozenkranslaan – E. Vandorenlaan):

Snelheidszone Passanten Hoeveel % houdt zich aan de snelheid Hoeveel % rijdt te snel
Zone 50 147.777 98,5 % 1,5 %

Schepen Karel Kriekemans, bevoegd voor Mobiliteit: “Het is goed te zien dat 98,5% van de mensen zich houdt aan de snelheid binnen een trajectcontrole. We hopen dit cijfer de komende tijd nog te verhogen zodat hopelijk op termijn 100% zich houdt aan de snelheid. Dat is de uiteindelijke doelstelling. Onze doelstelling op korte termijn is om te evolueren naar 99,5%.”

Aantal overtredingen

Wim Dries: “In december werden er 2.180 gasboetes uitgeschreven voor een totaal bedrag van 120.239 euro. Inkomsten die we goed kunnen gebruiken om nog meer te investeren in verkeersveleigheid. GAS-boetes kunnen enkel toegepast worden in zone 30 en zone 50 waarbij de snelheidsovertreding niet meer dan 20 kilometer per uur kan zijn. Snelheidsovertredingen van meer dan 20 km/h. worden door de politie overgemaakt aan het parket.”

Enkele cijfers op een rij:

• 1.280 (41 per dag) werden er uitgeschreven op het tracé van de E. Van Dorenlaan en 900 (22 per dag) op de Rozenkranslaan.

• Van de 2.180 dossiers betreft het 957 Genkenaren en 1.223 niet-Genkenaren.

• Het merendeel van de GAS-boetes, zijnde 2.057 boetes, is een geldboete van 53 euro.

• 95 % van de boetes gaan over een snelheidsovertreding van 1 tot 10 kilometer per uur te snel (na technische correctie). 5 % van de wagens die in overtreding zijn, rijden sneller dan 60 km per uur op deze trajecten.

• Er is een duidelijk verschil tussen het aantal wagens per dag en per tracé:

Referentie-passantelingen PZ CARMA Overtredingspercentage
Locatie pae/dag* 31 dagen  
Emiel Van Dorenlaan 3 144 97 464 1,31 %
Rozenkranslaan 1 623 50 313 1,79 %
TOTAAL  4 676 147 777  


* De pae is een meeteenheid die wordt gebruikt bij het bepalen van de intensiteit of capaciteit van een weg. Het is een afkorting die staat voor personenautoequivalent.


“De politie heeft een beperkt aantal overtredingen doorgestuurd naar het parket. Hier gaat het over voertuigen die sneller dan 70 kilometer per uur (gecorrigeerde snelheid) reden op deze trajecten. In december werden acht ‘onmiddellijke inningen’ vastgesteld (snelheid tussen 70 en 80 km/h) en zes processen-verbaal (snelheid boven 80 km/h in een zone van 50 km/h)”, aldus nog Wim Dries.

Een geslaagde proef

Karel Kriekemans: “Al in juni 2021 hebben we een sensibiliseringscampagne rond de trajectcontroles opgestart. We vonden het erg belangrijk dat we de mensen lang op voorhand meegaven dat er controles zouden komen. We krijgen veel, vaak spontane, positieve reacties binnen van mensen die in de buurt van de tracés wonen. Dat doet ons uiteraard veel plezier.”

“Door de opstart van twee trajectcontroles in december hebben zowel de politie als onze stedelijke diensten de mogelijkheid gehad om de geleverde systemen (hardware en software) volledig te testen en na te gaan of het proces goed werkt. Vanaf dag 1 kunnen we zeggen dat alles prima verlopen is.

De komende weken rolt stad Genk de volgende trajectcontroles uit:

• 01/12/21 : Rozenkranslaan en E. Vandorenlaan
• 03/01/22 : Weg naar As 1 (84 - 176) + Hoogstraat + Sledderloweg
• 17/01/22 : Bergbeemdstraat + Boxbergstraat + Noordlaan
• 24/01/22 : Weg naar As 2 (268 – 346) + Tennislaan + Guillaume Lambertlaan