Spontaan solliciteren

Solliciteer online

Als je een job bij het stadsbestuur of het OCMW ambieert, kan je uitkijken naar de aankondigingen van vacatures in de pers en op deze website. In elke aankondiging worden de voorwaarden vermeld waaraan je moet voldoen. In principe moet je minstens een schriftelijke kandidatuur indienen, samen met een CV. Voor meer informatie kan je in elk geval steeds terecht bij onze Dienst Personeel.

Je gegevens worden dan opgenomen in een geautomatiseerd bestand.

Bij een vacature is er automatisch een selectie uit dit bestand op basis van diploma, jobvoorkeur en/of bepaalde specialiteiten. Iedereen die mogelijk in aanmerking komt, wordt op de hoogte gebracht van de vacature waarvoor je dan officieel kan solliciteren.

We wijzen je ook op de mogelijkheid om te solliciteren bij andere overheden, zoals de federale of de Vlaamse. Op de website van Selor vind je meer info.