Sport en recreatie

Genk is een echte sportstad, mede dankzij de vele sportclubs en -verenigingen die er hun uitvalsbasis hebben. Vele van onze sportfaciliteiten bevinden zich in open lucht en zijn vrij toegankelijk. Andere accommodatie kan je per uur reserveren en gebruiken.

Ben je als sportclub, -vereniging of -professional echter op zoek naar een eigen, vaste stek, dan kunnen we samen bekijken of we jou kunnen helpen om die stap te zetten. De stad heeft immers ook heel wat sportgebouwen en -terreinen in eigendom die volgens één of andere overeenkomst zijn toegewezen aan een vzw of onderneming.

Zelf bouwen als organisator van sport- en/of recreatieve activiteiten behoort ook tot de mogelijkheden. We onderzoeken welke locatie eventueel in aanmerking komt; een aankoop of erfpacht van die grond en/of gebouw kan overwogen worden.

In bepaalde gevallen kan de stad ook financieel ondersteunen via onze subsidiemogelijkheden. Meer info daarover op sportingenk.be/ondersteuning-voor-sportclubs en sportingenk.be/subsidieaanvraag.