Stad Genk helpt Oekraïne

150 collectieve opvangplaatsen en 3000 euro steun aan Consortium 12-12

Stad Genk werkt volop aan een opvangplan om voorbereid te zijn op de grote stroom aan Oekraïense vluchtelingen naar ons land. Naast zo’n 110 collectieve opvangplaatsen voor kortverblijf komen er ca. 40 noodopvangplekken waar een langer verblijf mogelijk is. Een kleine 100 Genkenaren hebben zich aangemeld voor noodopvang in huis; goed voor zo’n 280 opvangplaatsen. Intussen blijven de Genkse solidariteitsacties de grond uitschieten. Het Genkse stadsbestuur schenkt zelf 3000 euro aan het Consortium 12-12 en richt een gratis infonummer in: 0800 93 023.

Stad Genk is erin geslaagd om op korte termijn noodopvang te organiseren voor de getroffen Oekraïense bevolking. Burgemeester Wim Dries: “Op vraag van de Federale en Vlaamse overheid maken we op dit moment ongeveer 110 collectieve opvangplaatsen klaar op drie locaties waar de Oekraïense vluchtelingen terecht kunnen voor directe, kwalitatieve opvang en dit voor een beperkte termijn. Het gaat in eerste instantie, namelijk vanaf 1 april, om 40 plaatsen in de fabriekshal van Keroma op het industrieterrein Genk-Zuid in Langerlo, waar we in een tweede fase zullen uitbreiden naar +- 75 plaatsen. Ten laatste tegen 10 april komen daar nog twee noodopvangcentra bij, namelijk buurthuis Kuurpunt in Bokrijk waar we +- 25 plaatsen ter beschikking zullen hebben en het Vrouwencentrum in de Doornstraat in Winterslag met +- 10 opvangplaatsen. Daarnaast voorzien we op dit moment een 40-tal structurele collectieve opvangplaatsen. Het gaat om aparte wooneenheden voorzien van alle comfort die voor langere termijn, minstens een jaar, bewoonbaar zijn. Hiervoor werken we samen met sociale woonmaatschappij Nieuw Dak en met woonzorgcentrum Toermalien. Wij zijn iedereen ontzettend dankbaar dat ze deze ruimtes mee willen inzetten. Wij monitoren de situatie continu en bekijken of opschaling op termijn nodig is.”

Buurt geïnformeerd

Schepen van Wonen, Wijken en Participatie Alessandro Cucchiara: “De buurtbewoners van de opvangcentra in Langerlo, Bokrijk en Winterslag hebben een brief ontvangen met daarin meer informatie over de nieuwe opvangplaatsen. We zijn er ons immers van bewust dat dit veel vragen oproept. Het is belangrijk voor hen om te weten dat deze opvangcentra tijdelijke oplossingen zijn in afwachting van toeleiding naar een meer duurzame verblijfplaats of een terugkeer naar eigen land. In deze noodopvangcentra bieden we de Oekraïense vluchtelingen in de eerste plaats een veilige plek en voorzien we in hun basisbehoeften: een slaapplaats, maaltijden, sanitaire voorzieningen en kledij. Daarnaast zullen we hen ook begeleiden naar werk, onderwijs en vrijetijdsbesteding. Bij vragen kunnen de buurtbewoners steeds terecht op het gratis infonummer 0800 93 023. Als ze graag een steentje willen bijdragen, dan mogen ze ons dat altijd laten weten.”

Privé-initiatief

Heel wat Genkenaren zijn bereid om zelf Oekraïners op te vangen. “Er zijn op dit moment 95 aanbiedingen van stadsgenoten die hun eigen woning ter beschikking willen stellen, wat neerkomt op een 280-tal opvangplaatsen”, aldus burgemeester Dries. “We waarderen het enorm dat zoveel Genkenaren bereid zijn om de vluchtelingen een dak boven het hoofd te bieden, maar voorlopig leggen we de focus op de collectieve opvangplaatsen en bekijken we beschikbaarheden daar. Zijn er bijkomende plaatsen nodig, dan nemen we contact op met de mensen die een aanmelding deden. Binnen enkele weken zullen wij meer duidelijkheid hebben over welke bijkomende particuliere opvang nodig is. Mensen die effectief vluchtelingen gaan opvangen, zullen wij optimaal begeleiden en informeren zodat alles vlot verloopt. Daarbij stelt de Evangelische Baptistengemeenschap Bethel vanuit hun vrijwilligerswerking nog eens een 10-tal opvangplaatsen voor beperkte duur ter beschikking in hun kerk in de Herenstraat. Dat maakt dat er tegen half april alles samen in Genk ongeveer 440 noodopvangplaatsen beschikbaar zullen zijn.” Drie weken geleden kwam een eerste bus met een 20-tal Oekraïense vluchtelingen toe in de Bethel-kerk. “Intussen melden er zich steeds meer mensen aan, voornamelijk vrouwen en kinderen. Een 80-tal vluchtelingen zal worden opgevangen door Genkse gezinnen die dit op eigen initiatief organiseren; dat zijn dan veelal familieleden, kennissen of vrienden. Een deel van hen woont nu al in, het merendeel doorloopt nog een registratieprocedure en zal binnenkort onderdak krijgen. Negen Oekraïners wonen inmiddels op zelfstandige basis in onze stad. Vanuit het crisisteam ‘Genk helpt Oekraïne’ denken wij continu mee om antwoorden te bieden op deze ongeziene situatie.”

Golf aan solidariteit

De Genkse solidariteit en betrokkenheid met de Oekraïne-slachtoffers is groot. Anniek Nagels, schepen van Samenleven: “Het is fantastisch om te zien hoe burgers en vrijwilligers alles in het werk stellen om een steentje bij te dragen aan de crisis. Wij ontvangen elke dag voorstellen voor solidariteitsacties, gaande van de inzameling van materialen en kleding tot financiële giften. Vijfentwintig mensen hebben zich aangemeld om te fungeren als tolk, iets wat natuurlijk heel erg nodig is, want de Oekraïense mensen spreken vaak enkel hun eigen landstaal. Vanuit het stadsbestuur storten we 3000 euro aan het Belgisch consortium 12-12, dat een oproep lanceerde voor fondsenwerving. Hiermee helpen we mee om humanitaire operaties te financieren in Oekraïne en in de omliggende buurlanden die geconfronteerd worden met een sterke influx van vluchtelingen uit Oekraïne. Uiteraard is dit ook een bijzonder moeilijke periode voor de Oekraïense gemeenschap in Genk; zij zijn rechtstreeks geraakt en werken samen om hulp aan te bieden via diverse solidariteitsacties. In Genk wonen er een 250-tal Oekraïners.”

Gratis infonummer

Er komen heel wat vragen van mensen die de Oekraïense vluchtelingen op een of andere manier willen steunen. “Iedereen kan terecht op het gratis infonummer 0800 93 023 of kan gebruik maken van onze WhatsApp-chat als er vragen zijn over de crisis in het algemeen, over noodopvang, over hoe men een steentje kan bijdragen en zo meer. Onze medewerkers zijn elke dag bereikbaar tussen 9 en 17 uur”, vertelt schepen van Sociaal Welzijn Sara Roncada. “Op www.genk.be/help-oekraine kan je alle informatie met betrekking tot Oekraïne raadplegen. Je vindt er antwoorden op de meest prangende vragen over huisvesting en hulpacties, alsook over wat de situatie betekent voor onze stad. Daarnaast bieden we een overzicht van alle belangrijke en nuttige informatiebronnen, waaronder linken naar onze stedelijke dienstverlening en steunvoorzieningen voor asielzoekers, want er verkeren natuurlijk nog meer mensen in nood. Organiseer je zelf een actie of wil je graag noodopvang aanbieden, dan kan je dat via de website aan ons laten weten. Een bloemlezing van enkele lopende solidariteitsacties staat inmiddels online.”

www.genk.be/help-oekraine
info-ukraine.be 
tel. 0800 93 023
Chat op WhatsApp met +32 471 01 30 40

Overzicht noodopvangplaatsen Genk

 •  Collectieve opvangplaatsen
  o Korte termijn (ca 3 mnd.)
  - Keroma nv, Kolenhavenstraat 1, Industrieterrein Genk-Zuid/Langerlo: 40 plaatsen (vanaf 1 april); uitbreiding mogelijk tot +-75 plaatsen (tegen 10 april)
  - Buurthuis Kuurpunt, Kuurpunt 8, Bokrijk: +-25 plaatsen (tegen 10 april)
  - Vrouwencentrum, Doornstraat 14, Winterslag: +- 10 plaatsen (tegen 10 april)
  o Structureel (min. 1 jaar)
  - +- 40 plaatsen i.s.m. sociale woonmaatschappij Nieuw Dak en woonzorgcentrum Toermalien

 •  Particuliere opvangplaatsen
  o 95 aanmeldingen van burgers voor noodopvang in huis, samen: +- 280 opvangplaatsen (noot: collectieve opvang krijgt de voorkeur)
  o +- 10 opvangplaatsen in de kerk van de Evangelische Baptistengemeenschap Bethel, Herenstraat (korte termijn)
  o +- 80 vluchtelingen die al een plek hebben/zullen krijgen bij familie, vrienden, kennissen, op zelfstandige basis …