Hoe gaat het met de Genkenaren? Stadsmonitor toont vertrouwen en uitdaging

Gepubliceerd op woensdag 24 januari 2024 8.41 u.
De Genkenaar heeft veel vertrouwen in het stadsbestuur, maar heeft nog wat te leren op het vlak van duurzaam gedrag. Dat zijn twee opvallende resultaten uit de driejaarlijkse burgerbevraging ‘Stads- en Gemeentemonitor’.

Hiermee wordt gepeild naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van burgers, en dat over heel uitlopende thema's heen: van samenleven over wonen tot mobiliteit en klimaat. 2.400 Genkenaren lieten hun stem horen.

Wat valt op?

Vertrouwen in het stadsbestuur

Het vertrouwen in het stadsbestuur is gestegen. Genk is daarmee de enige van de dertien centrumsteden. Tegelijkertijd is het bestuur niet blind voor de uitdagingen die onze inwoners naar voor schuiven…

Hoge waardering voor infrastructuur en stedelijk aanbod

Hoge scores haalt de stad Genk als het gaat over de tevredenheid over sportinfrastructuur en de bibliotheek. Het activiteitenaanbod kent evenwel, met uitzondering van de bibliotheek, wat minder aantrek dan in de rest van de centrumsteden. Dit gaat dan zowel om evenementen als sportactiviteiten, jeugd en cultuur.

Er is een zeer hoge tevredenheid over het winkelaanbod in de buurt en in de stad. Verder valt ook op dat de Genkenaar het liefst van al nog in eigen stad shopt. We zien eveneens een stijgende appreciatie voor de horeca en het uitgaansaanbod.

Samenleven in diversiteit is een plus

Samenleven is in Genk niet altijd even gemakkelijk, maar van alle inwoners van de centrumsteden zijn de Genkenaren wel het meest tolerant ten aanzien van medebewoners van een andere herkomst. 62,7% procent ziet het samenleven met zo’n diverse groep als een verrijking, dat is 7% meer dan in de andere centrumsteden.

Uitdagingen

De cijfers geven ook een aantal pijnpunten aan, daar zijn geen verrassingen bij. Maar ze tonen wel aan dat het goede werk dat al geleverd is, nog verder gezet moet worden.
Zo geven de respondenten aan dat rekeningen betalen niet altijd makkelijk is. Zowel voor wonen, energie, onderwijs, als voor gezondheid en kinderopvang. Mogelijk zijn het wegvallen van de premies tijdens de coronapandemie en de energiecrisis daar mede een gevolg van. Het gevoel dat het financieel moeilijk gaat, maakt ook dat een aandeel inwoners zich minder gezond en gelukkig voelt. Dus zowel op lichamelijk als psychologisch vlak heeft dit een weerslag.

Anderzijds werd eind 2023 een plan van aanpak voor armoede voorgelegd, dat intussen ook al een uitrol kent. Mogelijk levert dat naar de resultaten van een volgende editie al een verbetering op.

Mobiliteit

In Genk is de auto koning en dat zien we terug in de cijfers: 9 op 10 gezinnen heeft minstens 1 auto en gebruikt die ook voor bijna alle dagelijkse verplaatsingen naar het werk en naar school. Het verbeteren van de veiligheid voor de kwetsbare weggebruiker - vooral dan in niet-recreatieve omgeving - blijft voor stad Genk de komende jaren dan ook een aandachtspunt.

Duurzaam handelen

Beperken van plastic, koken met biogroenten of lokale producten, de fiets nemen voor korte afstanden: het raakt maar moeilijk ingeburgerd. Het algemeen in hoge mate milieubewust handelen scoort met 19,4% ver onder het gemiddelde van de centrumsteden, 32,2%.
De Genkenaar bleek niet tevreden over de huisvuilophaling, maar daar is intussen, met enkele aanpassingen binnen Optimo, ook al aan verholpen.

Het is aangenaam leven en wonen in Genk

De Genkenaar heeft niet alleen een goed vertrouwen in het stadsbestuur, hij of zij is ook uitermate tevreden over de dienstverlening. Het cijfer van 77,2% ligt ruim hoger dan het gemiddelde van de centrumsteden (65,4%). Ook de communicatie vanuit de stad krijgt een meer dan gemiddelde waardering.

Een algemene trend, die we ook waarnemen in onze stad, is het terugvallen van langdurige engagementen zoals lidmaatschap van een vereniging. Daar staat tegenover dat (ad hoc) vrijwilligerswerk en de bereidheid om elkaar te helpen wel een stijging kennen.
We wonen graag in onze (groene) stad, we zijn er fier op en zijn, in tegenstelling tot heel wat inwoners in andere centrumsteden, niet geneigd om snel te verhuizen.

Gedetailleerde cijfers

vind je op

www.stadsmonitor.be en

www.genk.incijfers.be


Over de Gemeente-Stadsmonitor

Driejaarlijks organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur in samenwerking met Statistiek Vlaanderen de burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor. Hiermee wordt gepeild naar de tevredenheid, de participatie en het gedrag van burgers, en dat over heel uitlopende thema's heen: van samenleven over wonen tot mobiliteit en klimaat.

Voor inwoners is deze driejaarlijkse burgerbevraging een unieke kans om hun mening te geven over beleidsrelevante thema’s. Voor lokale besturen op hun beurt genereert de burgerbevraging een schat aan informatie, in de vorm van 130 indicatoren over het leven en wonen in de gemeente.

De Stadsmonitor richt zich op de dertien centrumsteden en werd in 2023 voor de achtste keer uitgevoerd. De Gemeentemonitor richt zich op de 287 andere Vlaamse gemeenten en steden (vóór de fusies van 1 januari 2019 nog 295 gemeenten) en werd in 2023 voor de derde keer georganiseerd. Beide bevragingen werden voor deze editie van de Gemeente-Stadsmonitor volledig op elkaar afgestemd. Bijgevolg beschikken we voor elke Vlaamse gemeente over een groot aantal indicatoren uit de burgerbevraging.

In het voorjaar van 2023 kregen 8.150 Genkenaren een uitnodiging voor het invullen van de bevraging in de brievenbus, 29,8% (ruim 2.400) ging daarop in.