Stageplaats

Je kan als leerling, student of cursist een aanvraag indienen om een stage te doorlopen in één van onze stedelijke diensten. Ook als verantwoordelijke van een onderwijsinstelling kan je voor één van die drie categorieën een stage aanvragen. 

Vermeld hierbij de nodige gegevens:

  • de gegevens van kandidaat-stagiair (naam, voornaam, adres, leeftijd);
  • de gegevens van de onderwijsinstelling of het opleidingsinstituut;
  • de studierichting en eventueel het studiejaar als het een meerjarige opleiding betreft;
  • de duur en eventueel de gewenste periode van de stage;
  • eventueel een voorkeur voor een bepaalde dienst en/of bepaald takenpakket

indien de aanvraag niet door de kandidaat zelf gebeurt:

  • de gegevens van de aanvrager/begeleider.

Wij zoeken een geschikte stageplaats in één van onze diensten en houden je op de hoogte.