Stamboomonderzoek

Als je stamboomonderzoek of genealogische opzoekingen wilt doen in de registers van de burgerlijke stand of in de bevolkings- en vreemdelingenregisters, heb je hiervoor soms toestemming nodig. Bepaalde gegevens zijn vrij te verkrijgen. De ouderdom en de aard van de info zijn hierin bepalend.

De opzoekingen worden steeds gedaan door een van onze medewerkers. 

Volgende gegevens zijn vrij te verkrijgen

  • Alle akten burgerlijke stand ouder dan 100 jaar (bv. geboorte, nationaliteit, echtscheiding, …)
  • Overlijdensakten ouder dan 50 jaar
  • Huwelijksakten ouder dan 75 jaar

Akten burgerlijke stand die niet vrij te verkrijgen zijn kunnen enkel opgevraagd worden voor genealogische, historische of andere wettenschappelijke doeleinden, indien de persoon op wie de akte betrekking heeft of zijn nabestaanden de schriftelijk toestemming hier toe geven.

Uittreksels uit de bevolkingsregisters zijn niet vrij te verkrijgen. Indien je toch hier over wil beschikken vraag je toestemming aan de betreffende persoon of aan een familielid van de persoon die je zoekt. Dit kan de echtgenoot/echtgenote zijn of verwanten van de eerste graad. Is er niemand? Dien een aanvraag in bij de dienst Bevolking zodat het College van burgemeester en schepenen kan beslissen.

Niet zeker? Contacteer onze dienst burgerzaken om de juiste werkwijze voor jouw zoekopdracht te kennen.

Voor vragen mbt een openbare akte (dit is een overlijdensakte van +50 jaar; een huwelijksakte van +75 jaar of een andere akte van +100 jaar), kan je ook contact opnemen met het Rijksarchief: Bampslaan 4, 3500 Hasselt, T: 011 22 17 66, rijksarchief.hasselt@arch.be) of www.arch.be.

Bedrag

€ 12,50 per begonnen half uur