Stamboomonderzoek

Als je voor stamboomonderzoek of genealogie opzoekingen wil laten doen in de registers van de Burgerlijke Stand van minder dan 100 jaar oud heb je hiervoor vooraf de toestemming nodig. Deze toelating kan je schriftelijk aanvragen bij de Familierechtbank in Limburg.

Heb je die toestemming, dan moet je bovendien nog een schriftelijke vraag richten aan het College van Burgemeester en Schepenen om die opzoekingen te laten doen. Je voegt er uiteraard een afschrift bij van de toelating afgeleverd door de Familierechtbank.

Het is sinds kort ook mogelijk om opzoekingen te doen in de bevolkings- en vreemdelingenregisters.

Voor de registers die minder dan 120 jaar geleden afgesloten zijn, dient dit te gebeuren bij gemotiveerd verzoekschrift gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen. In je verzoekschrift verklaar je dat deze gegevens enkel gebruikt zullen worden voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden met vermelding van de eventuele publicaties waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt. Voor registers die sinds meer dan 120 jaar afgesloten zijn volstaat een eenvoudige aanvraag.

De opzoekingen zowel in de registers van de burgerlijke stand als in het bevolkings- of vreemdelingenregister worden gedaan door een van onze medewerkers. 

Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand kunnen steeds afgeleverd worden aan iedereen. Deze uittreksels vermelden geen afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
Afschriften van aktes worden enkel afgeleverd overeenkomstig de voorwaarden vermeld in art. 45§1,2de lid Burgerlijk Wetboek.

Bedrag

Er wordt een bedrag van € 12,50 aangerekend per half uur geleverd werk voor het laten doen van genealogische opzoekingen per begonnen halfuur (belastingreglement goedgekeurd door de GR op 18.12.2013).