Stamboomonderzoek

Als je voor genealogisch of stamboomonderzoek opzoeking wil doen in de registers van de Burgerlijke Stand heb je hiervoor vooraf de toestemming nodig. Die wordt verleend door de Familierechtbank waar je dus een verzoekschrift moet indienen.

Heb je die toestemming, dan moet je bovendien nog een schriftelijke vraag richten aan het college van burgemeester en schepenen om die opzoekingen te mogen doen. Je voegt er uiteraard een afschrift bij van de hiervoor vermelde toestemming.

Het is sinds kort ook mogelijk om opzoekingen te doen in de bevolkings- en vreemdelingenregisters.

Voor de registers die minder dan 120 jaar geleden afgesloten zijn, dient dit te gebeuren bij gemotiveerd verzoekschrift met de verklaring dat de gegevens enkel gebruikt zullen worden voor genealogische, historische of andere wetenschappelijke doeleinden met vermelding van de eventuele publicaties waarvoor deze gegevens zullen worden aangewend. Voor registers die sinds 120 jaar afgesloten volstaat een eenvoudige aanvraag..

De opzoekingen zelf worden verricht door een van onze medewerkers. In bepaalde omstandigheden mag je dit ook zelf doen, maar dan onder toezicht van een medewerker. In beide gevallen wordt vooraf een tijdstip afgesproken. De opzoekingen beperken zich tot de registers van de Burgerlijke Stand en de tienjaarlijkse tabellen van deze registers. Er kunnen geen opzoekingen gedaan worden in de bevolkingsregisters. Deze dienst is betalend.

Uittreksels uit de registers kunnen steeds afgeleverd worden aan iedereen. Deze uittreksels vermelden geen afstamming van de persoon op wie de akte betrekking heeft.
Afschriften van aktes worden enkel afgeleverd overeenkomstig de voorwaarden vermeld in art. 45§1,2de lid Burgerlijk Wetboek.

Bedrag

Er wordt een bedrag van € 12,50 aangerekend voor doen of laten doen van genealogische opzoekingen per begonnen halfuur.