Stamboomonderzoek

Als je stamboomonderzoek of genealogische opzoekingen wilt doen in de registers van de burgerlijke stand of in de bevolkings-en vreemdelingenregisters, heb je hiervoor soms toestemming nodig. Dit kan zijn van de persoon zelf, zijn/haar afstammelingen of erfgenamen, de Familierechtbank of het college van burgemeester en schepenen. Bepaalde gegevens zijn vrij te verkrijgen. De ouderdom en de aard van de info zijn hierin bepalend.

De opzoekingen worden steeds gedaan door een van onze medewerkers. 

  • Akten Burgerlijke stand ouder dan 100 jaar en bevolkingsregisters ouder dan 120 jaar
    Deze info is vrij te verkrijgen.
  • Akten Burgerlijke stand jonger dan 100 jaar
    Vraag een schriftelijke toestemming aan bij de Familierechtbank. Na ontvangst van deze toestemming richt je een schriftelijke vraag aan het College van Burgemeester en Schepenen om de nodige opzoekingen te laten doen. De toelating afgeleverd door de Familierechtbank moet je uiteraard meesturen (een kopie is voldoende).
  • Bevolkingsregisters jonger dan 120 jaar
    Vraag toestemming aan de betreffende persoon of aan een familielid van de persoon die je zoekt. Dit kan de echtgenoot/echtgenote zijn of verwanten in eerste graad. Is er niemand? Dien een aanvraag in bij de dienst Bevolking zodat het College van burgemeester en schepenen kan beslissen

Niet zeker? Contacteer onze dienst burgerzaken om de juiste werkwijze voor jouw zoekopdracht te kennen.

Bedrag

€ 12,50 per begonnen half uur