Welke zijn de 4 stedelijke uitdagingen?

Sinds 2022 maken 4 stedelijke uitdagingen deel uit van de missie van de socio-culturele raad. Dit zijn 4 richtlijnen die op maat van divers Genk een uitdaging vormen voor onze samenleving, onze Genkenaren en dus ook voor onze verenigingen en vrijwilligers.
Dienst Cultuur en de socio-culturele raad vinden het belangrijk om aandacht te blijven besteden aan deze vier uitdagingen omdat ze cruciaal en hedendaags zijn en omdat iedere bijdrage, groot én klein, er uiteindelijk voor zorgt dat zaken verschuiven.
We zien hiervoor een taak weggelegd voor Genkse verenigingen en namen daarom de vier stedelijke uitdagingen op in het subsidiereglement voor socio-culturele verenigingen.
 
 
 
De vier stedelijke uitdagingen houden in:
  • Geëngageerd en respectvol samenleven in diversiteit
De vereniging werkt samen met andere lokale organisaties of groepen waardoor nieuwe blijvende contacten tussen personen en groepen ontstaan en verbinding en ontmoeting gestimuleerd wordt.
 
  • Sociale ongelijkheid en armoede keren
De vereniging levert inspanningen om kansengroepen te bereiken (bijv. verlaagde prijzen, doelgerichte communicatie, vorming in het verwerven van inzichten om de deelname van kansengroepen te verhogen, …).
 
  • Duurzaamheid
De vereniging onderneemt acties rond duurzaamheid in haar werking; dit zowel voor ecologie, energie als partnerschappen en sensibilisering. (Bijv. deelgebruik van materialen, infosessie klimaat, mobiliteit naar activiteiten, gebruik lokale/eerlijke producten, ...).
 
  • Talentontwikkeling
De vereniging levert extra inspanningen om de talenten van Genkenaren te ontwikkelen en te delen met derden. Indien talentontwikkeling samengaat met de aard van de vereniging (bijv. bij amateurkunsten en podiumkunsten) worden bewijsstukken van bijzondere inspanningen omtrent talentontwikkeling gevraagd (bijv. vorming bij officiële instanties, extra coaching, ondersteuning, …).