Stedenband Francistown

Stad Genk heeft sinds 2004 een stedenband met de stad Francistown, in Botswana. Samen doen ze via uitwisseling aan versterking van het lokaal bestuur en de lokale democratie.

Naast de digitale communicatie doorheen het jaar, bezoeken de stadsbesturen elkaar jaarlijks. In februari 2020 bracht de Genkse delegatie een werkbezoek aan Francistown. Het bezoek stond in het teken van het actualiseren van het Memorandum of Understanding (MoU). Een eerste overeenkomst werd afgesloten in 2004 onder impuls en met financiering van de Vlaamse overheid. De overeenkomst 2014 – 2019 wordt opgevolgd door een overeenkomst van 2020 tot en met 2025.

Doelstelling van het onderhouden van een zusterband met een stad in het Zuiden is enerzijds het leren van elkaar door het delen van expertise en anderzijds het versterken van internationale solidariteit en het versterken van onderling begrip. In dit bezoek kregen de volgende thema’s extra aandacht: beheer van (huishoudelijk) afval, onderwijs, Gelijke kansen en gendergerelateerd geweld, ondernemerschap bij jongeren en de (gekende) uitdagingen op het vlak van klimaat.

Een uitgebreid verslag van het bezoek kan je lezen op de blog 'Genkenaren in het Zuiden'.