Stedenband Francistown

grote weergave bezoek aan StiemerHub

Sinds 2004 heeft stad Genk een stedenband met de stad Francistown in Botswana.

Wat doet de stedenband?

Naast uitwisselingen doorheen het jaar bezoeken de stadsbesturen elkaar jaarlijks.

De stedenband Genk-Francistown ondersteunt diverse projecten:

  • efficiënter beheer van (huishoudelijk) afval
  • kwaliteit van het onderwijs verbeteren
  • bewustmaking rond gelijke kansen en gendergerelateerd geweld
  • ondernemerschap bij jongeren stimuleren
  • aandacht voor de klimaatproblematiek

Wat is het doel?

Door het delen van expertise leren we van elkaar. Daarnaast versterken we de internationale solidariteit en het onderlinge begrip.

Meer weten?

Volg onze blog 'Genkenaren in het Zuiden'