Straatnaamgeving

Genk groeit! De laatste jaren zijn er dan ook heel wat nieuwe straten aangelegd.

Deze straten krijgen natuurlijk een naam. Meestal wordt gekozen voor een volkskundige straatnaam die verwijst naar een stukje plaatselijke geschiedenis. Soms wordt verwezen naar een bekende persoon of iemand met een bijzondere betekenis voor Genk. De straatnaam refereerde nooit naar een levend persoon, tenzij uitzonderlijk naar een lid van de Koninklijke familie.

Soms zijn straatnamen verwarrend, waardoor mensen moeite hebben om het juiste adres te vinden. Hulpdiensten verliezen dan kostbare tijd. Om dit te vermijden, worden straatnamen gewijzigd.

Alleen de gemeenteraad is bevoegd om straatnamen vast te stellen of te wijzigen. Voordat een naam wordt vastgesteld, gebeurt er eerst een openbaar onderzoek dat 30 dagen duurt. Je kan als burger hierop reageren en eventueel een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift richt je per aangetekende brief aan het College van Burgemeester en Schepenen, Stadsplein 1 te 3600 GENK of geef je in het stadhuis af tegen ontvangstbewijs.

Voor meer informatie over straatnamen kan je terecht bij de dienst Ruimtelijke Ontwikkeling.

Straatnaamwijzigingen vanaf 2014:

 1. Bosbesstraat 9 thans Zuster Eduardalaan 15 (18-09-2014);
 2. Schabartstraat naar Bronsbosstraat (19-05-2016);
 3. Schabartstraat naar Schiepse Hei (19-05-2016);
 4. Zagerijstraat naar Piehpelplein (18-05-2017). 

Nieuwe straatnamen vanaf 2014:

 1. Erepark (13-02-2014);
 2. Pallietersstraat (18-09-2014);
 3. Schutterijstraat - Kouterstraat - Zusterkloosterbeekstraat (18-09-2014);
 4. Spasbinkenplein (18-09-2014);
 5. Burchtstraat (17-09-2015);
 6. Heibonderstraat - Atheneumstraat (17-09-2015);
 7. Kruidhofstraat (17-09-2015);
 8. Voetbalhof (17-09-2015);
 9. Reebemdenstraat - Zuster Mariestraat (19-11-2015);
 10. Slamstraat (18-09-2016);
 11. Boeyenblook - Kosterstraat (21-09-2017);
 12. Zavelveld (21-09-2017).