Strafregister - uittreksel aanvragen

Op een uittreksel uit het strafregister staan de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van een persoon. Vroeger heette dit een 'bewijs van goed zedelijk gedrag'. Soms moet je een uittreksel uit het strafregister voorleggen, bijvoorbeeld bij een sollicitatie.

Er zijn meerdere soorten "uittreksels uit het strafregister".

Model 593

Voor het aanvragen van herstel in eer en rechten.

Model 596.1

Wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren, waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld. Dit kan een aanvraag voor een wapen- of jachtvergunning zijn, maar ook voor een wegtransport van personen en goederen, een sollicitatie, enz. Bij de online aanvraag kan je de volledige lijst terugvinden.

Model 596.2

Voor uittreksels bestemd voor de contacten met minderjarigen.

Het typeformulier m.b.t. het decreet van 1 februari 2023 van het Wetboek van Strafvordering is bij de aanvraag niet nodig.

Model 595

Voor alle andere redenen.

Eerherstel

Bepaalde veroordelingen op je strafblad kunnen gewist worden.

De meeste veroordelingen tot een politiestraf worden na een termijn van 3 jaar automatisch en gratis uit het strafregister gewist.

Voor andere straffen bestaat de procedure van herstel in eer en rechten. Deze procedure is niet gratis en er zijn voorwaarden aan verbonden.

Meer informatie hierover vind je op de site van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Procedure

Een uittreksel uit het strafregister kan je online aanvragen.

  • Digitaal aanvragen via de knop 'vraag online aan'. Na aanmelding met of zonder je elektronische identiteitskaart, Itsme of een andere aanmeldmethode van de overheid, kan je het document aanvragen. Het uittreksel kan je in de meeste gevallen onmiddellijk downloaden of wordt na verwerking verzonden naar je officieel adres.

Indien je niet in de onmogelijkheid bent om dit online aan te vragen, kan je een afspraak maken om een attest aan te vragen, maar je krijgt het attest niet onmiddellijk mee. De verwerking van de vraag verloopt via het Centraal Strafregister (FOD Justitie) in Brussel. Vraag je uittreksel dus tijdig aan.

Opgelet: de verwerking van uittreksels bestemd voor het buitenland kunnen enkele werkdagen in beslag nemen.

  • Is het uittreksel bestemd voor een E.U.-overheid dan zal je dit na enkele werkdagen per post ontvangen.
  • Is het uittreksel bestemd voor een niet-E.U. land dan wordt het uittreksel ter legalisatie doorgestuurd naar FOD Buitenlandse Zaken. Je zal van deze dienst een email ontvangen met de vraag om de legalisatie te betalen. Na betaling zal je het gelegaliseerd document in je mailbox ontvangen.

Bedrag

Gratis, behalve wanneer er een legalisatie aangevraagd moet worden voor gebruik in het buitenland.

Meer info

Via verify.intellistampcenter.be kan je de authenticiteit van een ontvangen document controleren.