Strafregister - uittreksel aanvragen

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie, zal men je vragen een uittreksel uit het strafregister (vroeger een 'bewijs van goed zedelijk gedrag') voor te leggen.

Het afleveren van die uittreksels is een taak van het stadsbestuur. Het lokale strafregister wordt daarom permanent bijgewerkt. Zo ontvangt de dienst een afschrift van alle strafrechtelijke veroordelingen en minnelijke schikkingen, opgelopen door de personen woonachtig in Genk.

Er zijn drie soorten "uittreksels uit het strafregister".

Model 3

Voor opvoeding of begeleiding van minderjarigen of voor een job waardoor je in contact komt met minderjarigen. Dit kan gaan om een adoptie, een functie in het onderwijs, maar ook sommige taken zoals vrijwilliger in een jeugdbeweging.

Model 2

Wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren, waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld. Dit kan een aanvraag voor een wapen- of jachtvergunning zijn, maar ook voor een wegtransport van personen en goederen.

Model 1

Voor alle andere redenen.

 

Procedure

  • Het uittreksel wordt verzonden naar je officieel adres. Je kan het ook, vanaf de dag nadien, persoonlijk komen afhalen aan het Onthaal Burgerzaken. Dat kan ook door een derde, in het bezit van jouw volmacht. Als je toch naar het stadhuis wil komen om het document persoonlijk aan te vragen, wordt het uittreksel niet onmiddellijk afgeleverd.
  • Voor het bekomen van informatie rond eerherstel kan je ook terecht bij ons bestuur. Wanneer je eerherstel krijgt, wordt de straf, waarvoor je eerherstel vroeg, gewist in het strafregister.

Bedrag

Gratis.

Meer info

Hiervoor kan je geen afspraak maken. Je kan je aanmelden aan het onthaal tijdens de openingsuren.