Strafregister - uittreksel aanvragen

In een aantal gevallen, bijvoorbeeld in het kader van een sollicitatie, zal men je vragen een uittreksel uit het strafregister (vroeger een 'bewijs van goed zedelijk gedrag') voor te leggen.

Het afleveren van die uittreksels is een taak van het stadsbestuur. Vanaf 1 januari 2018 worden deze uitsluitend afgeleverd uit het Centraal Strafregister.

Er zijn meerdere soorten "uittreksels uit het strafregister".

Model 593

Voor het aanvragen van herstel in eer en rechten.

Model 596.1

Wordt afgeleverd aan iedereen die een activiteit wil uitvoeren, waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden wettelijk zijn vastgesteld. Dit kan een aanvraag voor een wapen- of jachtvergunning zijn, maar ook voor een wegtransport van personen en goederen, een sollicitatie, enz. Bij de online aanvraag kan je de volledige lijst terugvinden.

Model 596.2

Voor uittreksels bestemd voor de contacten met minderjarigen.

Model 595

Voor alle andere redenen.

 

Procedure

  • Het uittreksel wordt verzonden naar je officieel adres. Je kan het ook, vanaf de dag nadien, persoonlijk komen afhalen aan het Onthaal Burgerzaken. Dat kan ook door iemand anders indien hij/zij in het bezit is van jouw volmacht.
    Als je toch naar het stadhuis wil komen om het document persoonlijk aan te vragen, wordt het uittreksel niet onmiddellijk afgeleverd, gezien dit via onze diensten moet aangevraagd worden bij het Centraal Strafregister (FOD Justitie) in Brussel. Vraag je uittreksel dus tijdig aan.
  • Voor het bekomen van informatie rond eerherstel kan je ook terecht bij ons bestuur. Wanneer je eerherstel krijgt, wordt de straf, waarvoor je eerherstel vroeg, gewist in het strafregister.

Bedrag

Gratis.

Meer info

Een uittreksel aanvragen kan digitaal via de knop 'vraag online aan', die je hierna kan aanklikken.

Indien je toch naar het stadhuis wenst te komen, kan je hiervoor geen afspraak maken. Je kan je aanmelden aan het onthaal tijdens de openingsuren.

Houd er rekening mee dat het uittreksel niet onmiddellijk kan afgeleverd worden. Ten vroegste de dag erna vanaf 14u.
Opgelet: uittreksels bestemd voor het buitenland kunnen slechts 3 werkdagen na aanvraag afgeleverd worden.