Subsidie commerciële invulling en verfraaiing handelspanden, horecazaken en buurtwinkels

Het Genkse stadsbestuur draagt ondernemers een warm hart toe en wil haar stad verder uitbouwen tot een levendige handels- en horecastad. Het subsidiereglement moet ertoe bijdragen dat commerciële panden een meerwaarde betekenen voor het straatbeeld én de aantrekkelijkheid van de handelskernen. Ook buurtwinkels komen in aanmerking.

Voor wie?

De handelaar of horeca-uitbater of eigenaar, die een detailhandels-, horeca- of ambachtszaak wenst te voeren of reeds voert in één (of meerdere) bestaand(e) pand(en), gelegen binnen volgende doelgebieden:

 • Genk Centrum
 • Handelskern Vennestraat
 • Handelskern Stalenstraat
 • Handelskern Hoevenzavellaan
 • Handelskern Driehoeven
 • Handelskern Landwaartslaan
 • Handelskern Koning Boudewijnlaan
 • Grondgebied Genk: buurtwinkels

De doelgebieden zijn specifiek bepaald in het reglement en eveneens op te vragen bij Afdeling Economie.

Voorwaarden

De subsidiemogelijkheden per pand hebben betrekking op:

 1. Invulling leegstand: inrichtingswerken om te komen tot een nieuwe commerciële invulling van leegstaande panden;
 2. Samenvoeging: het samenvoegen van verschillende panden om tot één groter geheel te komen;
 3. Gevelrenovatie: het renoveren en vernieuwen van gevels van handelspanden;
 4. Herinrichting: het herinrichten van bestaande handelszaken en nieuwe uitbatingen.
 5. Vallei van Werelden: dit is een extra subsidie voor panden in de Stalenstraat.

Meer info over de subsidies terug te vinden in het reglement of te bekomen bij Afdeling Economie.

Procedure

Een aanvraag gebeurt aangetekend naar het stadsbestuur of na afspraak bij Afdeling Economie.

De aanvraag moet gebeuren alvorens de werken van start gaan.

Regelgeving

Algemene bepalingen

 • De werken moeten worden uitgevoerd door ambachtslui en/of aannemers.
 • De tussenkomst bedraagt 50% van het bedrag met een vastgelegd maximum, nl. €10.000 (A + B), €5.000 (C), €2.500 (D) en €10.000 (E);
 • Het bedrag van de subsidie bedraagt maximaal €10.000 per handelspand voor de subsidietypen A, B, C en D. Subsidietype E kan bovenop het maximum verkregen worden indien men voldoet aan de voorwaarden uit het reglement.
 • Indien van toepassing zijn verschillende subsidies uit dit reglement cumuleerbaar voor hetzelfde pand met uitzondering van subsidie A en subsidie D.
 • Cumul met andere stedelijke subsidies die strekken tot hetzelfde doel is niet mogelijk.
 • Andere bijkomende beperkingen vind je terug in het reglement.

Je kan het volledige reglement hieronder downloaden.