Professionele kunstorganisaties

De twee Limburgse centrumsteden Hasselt en Genk slaan de handen opnieuw in elkaar om samen een straf Limburgs kunstenbeleid uit te bouwen en zo mee de schouders te zetten onder een sterke, professionele kunstensector in onze provincie.

Een kunstorganisatie die 2 jaar werking in één of beide steden kan aantonen, kan beroep doen op deze subsidies. De steden doen elke 2 jaar een call en nodigen kunstorganisaties uit om een dossier in te dienen. Ingestuurde dossiers worden door een jury beoordeeld.

Belangrijk daarbij is dat de organisatie én de steden elkaar vinden in gedeelde doelstellingen. Deze doelstellingen zijn een vertaling van de uitdagingen waarmee beide steden af te rekenen hebben. En dus waaraan kunst een wezenlijke bijdrage kan leveren. Waarmee ook meteen geponeerd wordt dat kunst en cultuur sociaal-maatschappelijk een verschil kunnen maken.

Bovendien stemmen beide steden hun subsidies op elkaar af. Concreet willen Hasselt en Genk, via dit op elkaar afgestemd reglement, volgende doelstellingen bereiken:

  • de kunstpraktijk in Hasselt en Genk en bij uitbreiding in Limburg stimuleren, versterken en verbeteren;
  • het bovenlokale culturele veld versterken;
  • het ondersteuningsbeleid voor professionele en professionaliserende organisaties afstemmen;
  • een geco√∂rdineerd beoordelingskader creëren, geldig voor de beide steden, en geldig voor de verschillende werkvormen (functies) en disciplines;
  • een complementair beleid met de Vlaamse overheid realiseren, waarbij culturele organisaties, aansluitend op hun werking in het kader van een Vlaamse erkenning, zich afstemmen op de lokale en regionale realiteit.

Aanvragers nemen daarnaast telkens minimum twee van onderstaande speerpunten op in hun project:

  • netwerk- en talentontwikkeling;
  • publieksparticipatie, met bijzondere aandacht voor mensen in kansarmoede;
  • gemeenschapsvorming en gebiedsgericht werken, de lokale gemeenschappen betrekken;
  • transversaliteit, innovatie, reflectie en debat;
  • bijdragen aan de uitstraling van de stad.

Dossiers kunnen ingediend worden tot en met 30 april 2023 via subsidiekunstorganisaties@genk.be.