Subsidie voor projecten i.k.v. de stedenband

Het stadsbestuur kent subsidies toe voor projecten in ontwikkelingslanden en organisaties met een hart voor het Zuiden. In het subsidiereglement mondiale samenwerking vind je meer informatie hierover.

Genk heeft een stedenband met de stad Francistown in Botswana (Afrika). Wil je een activiteit of project opstarten hier rond? Dan kom je in aanmerking voor een subsidie als deze activiteit of dit project kadert binnen de domeinen en thema's waar rond beide steden samenwerken. Hierover vind je meer informatie op de pagina over de stedenband met Francistown.

Bedrag

De toegekende subsidie bedraagt maximum 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 2.000,00 EUR per activiteit/project.