Subsidie voor inleefreizen

Maak je een educatieve reis naar een ontwikkelingsland? Dan kom je in aanmerking voor een subsidie van inleefreizen. Het stadsbestuur is immers overtuigd dat een inleefreis een gunstig invloed heeft op de manier waarop ontwikkelingssamenwerking wordt gepercipieerd en kan bijdragen aan een groter draagvlak voor het stedelijk beleid.

Procedure

Je kan je aanvraag online indienen. Dit dient minstens 6 weken vóór aanvang van de inleefreis te gebeuren. Lees het subsidiereglement aandachtig door voor de overige toekenningsvoorwaarden.

Bedrag

De uitgekeerde subsidie kan nooit meer bedragen dan 50% van de gemaakte kosten met een maximum van 350,00 EUR per persoon.

Deze stedelijke subsidie voor inleefreizen wordt binnen de perken van de in de begroting voorziene kredieten verleend, volgens de normen en voorwaarden zoals vastgesteld in het subsidiereglement.