Subsidie voor inleefreizen

Maak je een educatieve reis naar een ontwikkelingsland? Dan kom je in aanmerking voor een subsidie van inleefreizen. Het stadsbestuur is immers overtuigd dat een inleefreis een gunstig invloed heeft op de manier waarop mondiale samenwerking wordt gepercipieerd en kan bijdragen aan een groter draagvlak voor het stedelijk beleid.

Stad Genk voorziet een subsidie voor individuele inleefreizen, als inleefreizen in groep. 

Procedure

Je kan je aanvraag online indienen. Dit dient vóór aanvang van onderstaande deadlines te gebeuren.

  • Voor reizen die plaatsvinden in de periode januari t.e.m. maart: ten laatste 1 december
  • Voor reizen die plaatsvinden in de periode van april t.e.m. juni: ten laatste 1 maart
  • Voor reizen die plaatsvinden in de periode van juli t.e.m. september: ten laatste 1 juni
  • Voor reizen die plaatsvinden in de periode van oktober t.e.m. december: ten laatste 1 augustus 

Lees het subsidiereglement aandachtig door voor de overige toekenningsvoorwaarden.

Bedrag

De uitgekeerde subsidie kan nooit meer bedragen dan 50% van de gemaakte kosten met een maximum van:

  • Voor individuele reiziger, jonger dan 26 jaar: 350,00 EUR
  • Voor individuele reiziger, ouder dan 26 jaar: 250,00 EUR

  • Voor deelnemer aan een groepsreis, jonger dan 26 jaar: 160,00 EUR
  • Voor deelnemer aan een groepsreis, ouder dan 26 jaar: 100,00 EUR

Deze stedelijke subsidie voor inleefreizen wordt binnen de perken van de in de begroting voorziene kredieten verleend, volgens de normen en voorwaarden zoals vastgesteld in het subsidiereglement.