Talent in Genk - onderwijs

Talent is van alle tijden. En tijdloos.

Bib op school

Een goede talenkennis is de basis om je te kunnen ontplooien. Leren lezen is daarbij essentieel. Om dit op alle mogelijke manieren aan te moedigen worden de Genkse basisscholen uitgerust met een eigen bib. De stadsbibliotheek voorziet een collectie kinder- en jeugdboeken op maat, de scholen rusten een ruimte uit waar kinderen terecht kunnen om wat te lezen of een boek uit te lenen. Daarnaast ondersteunen de leesexperts van de bib bij het uitstippelen van een leesbeleid dat in de eerste plaats mikt op leesplezier. “We willen meer doen dan alleen maar boekjes leveren,” legt bibliothecaris Geertje Descheemaeker uit. “Onze kernopdracht is zorgen voor leesverdieping en leesplezier, ondersteuning en inspiratie. Dus maken we tijd om leerkrachten en leerlingen te ondersteunen.”

In elk schoolteam zijn er ook leescoördinatoren. De juffen en meesters staan zelf in voor technisch lezen, begrijpend lezen, leesmotivatie en leesgedrag. Bib op School zorgt voor een rijk en gevarieerd aanbod van recente lees- en informatieve boeken die aansluiten bij het leesniveau en de interesses van de leerlingen, en voor leesbevorderingsactiviteiten op klas- en schoolniveau. Een belangrijke doelstelling is ook het stimuleren van ouderbetrokkenheid. Ouders moeten ervoor zorgen dat de boeken ook thuis een plaats krijgen.

Afgelopen schooljaar stapten zeven scholen mee in het project. Op termijn volgen alle Genkse basisscholen.

bibliotheekgenk.be

Wild van bijen

Leren, dat doe je niet enkel op de schoolbanken maar ook van elkaar. Door samen te werken, daag je elkaar uit om de zaken anders te bekijken. Het Genkse Atlas College probeert de blik van hun leerlingen op deze manier te verruimen. Een project waarbij dit onder andere gebeurt, is ‘Wild van bijen’. Kunstenaar Koen Vanmechelen ontwierp het bijenhuis, daarna was het de beurt aan de leerlingen van de afdeling hout binnen het domein Techniek & Innovatie. Zij gingen in het voorjaar van 2021 aan de slag met de plannen en bouwden twee bijenhuizen: eentje op de site van de school en eentje bij LABIOMISTA.

Vervolgens worden leerlingen van andere domeinen ook betrokken bij dit project: de leerlingen van Zorg & Welzijn en Junior College (de eerste graad) helpen de wanden van de hal op te vullen met nestmateriaal voor de wilde bijen, Kunst & Vormgeving zorgt voor de aankleding van de omgeving waar het bijenhuis staat, Wetenschap & Sport gebruikt het terrein voor biotoopstudies.

2022 blijkt een goed honingjaar: de eerste 25 kg honing werd al geoogst. Leerlingen van de richting Economie & Organisatie nemen de verkoop van de Atlashoning voor hun rekening.

atlascollege.be

Levensecht, maar niet écht

Tegenover het ziekenhuis Oost-Limburg ligt Campus LiZa, een zorgcampus van Hogeschool UCLL en HBO Verpleegkunde Genk waar je verpleeg- en vroedkunde kan studeren. Wetenschap, zorg en techniek komen hier samen en studenten worden klaargestoomd voor hun carrière. Er wordt sterk ingezet op ‘learning by doing’, ofte: al doende leert men. Dat gebeurt onder meer in het simulatiecentrum. Hier ga je aan de slag in een fictieve situatie die levensecht wordt gemaakt door het gebruik van hoogtechnologische poppen.

Het is een praktijk die overgenomen werd uit de luchtvaartsector en biedt de unieke kans om moeilijke, risicovolle en zeldzame situaties te oefenen in een veilige omgeving. Tijdens een simulatie kan er vanalles gebeuren: een patiënt gaat in shock, familieleden verstoren de zorg, er is acute zorg nodig voor een pasgeboren baby na een bevalling,… Een scenario verloopt afhankelijk van de beslissingen van de studenten. Zo leren ze opgedane kennis en vaardigheden integreren en toepassen in de praktijk. Bovendien leren ze efficiënt samenwerken, klinisch redeneren en helder communiceren in stressvolle situaties. Op deze manier zijn de studenten beter voorbereid bij de overgang naar de praktijk.

ucll.be/campus-liza