Verkeerssignalisatie bij werken op openbaar domein aanvragen

OPGELET: Vanaf heden dienen deze aanvragen verplicht via GIPOD worden aangevraagd i.p.v. via mail. Zie "relevante websites" voor meer informatie.

Voor alle werkzaamheden op de openbare weg is het plaatsen van de nodige signalisatie vereist.

Als aannemer moet je hiervoor wel vooraf een vergunning hebben. Indien de werken plaatsvinden op een gewestweg, dien je vooraf goedkeuring van de wegbeheerder, AWV, te bekomen. Enkel met deze goedkeuring kun je een vergunning aanvragen. Die moet je minstens 10 werkdagen op voorhand aanvragen in GIPOD. Voeg ook steeds een signalisatieplan toe. Door de vergunning tijdig aan te vragen, kunnen aanpassingen aan het signalisatieplan nog uitgevoerd worden.

Indien er een omleiding noodzakelijk is en De Lijn gebruik zal moeten maken van deze omleiding, dien je dit steeds zelf met De Lijn op te nemen. Zij vragen om dit minstens 10 werkdagen op voorhand te doen, zodat zij hun reizigers kunnen inlichten. Met deze toestemming kan je vervolgens in GIPOD een vergunning aanvragen.

De Dienst Mobiliteit beoordeelt de aanvraag en het signalisatieplan, geeft de nodige informatie en maakt de vergunning op. De vergunning wordt afgetekend door een gemachtigde ambtenaar en wordt via GIPOD overgemaakt aan de aanvrager.

Voor meer informatie kan u mailen naar mobiliteit@genk.be of een afspraak maken.

Bedrag

Gratis