Verkeerssignalisatie bij werken op openbaar domein aanvragen

Voor alle werkzaamheden op de openbare weg is het plaatsen van de nodige signalisatie vereist.

Als aannemer moet je hiervoor wel vooraf een vergunning hebben. Indien de werken plaatsvinden op een gewestweg, dien je vooraf goedkeuring van de wegbeheerder, AWV, te bekomen. Enkel met deze goedkeuring kun je een vergunning aanvragen. Die moet je minstens 10 werkdagen op voorhand aanvragen via ons aanvraagformulier. Voeg ook steeds een signalisatieplan toe. Door de vergunning tijdig aan te vragen, kunnen aanpassingen aan het signalisatieplan nog uitgevoerd worden. OPGELET: voor dit aanvraagformulier dient u nog steeds een GIPOD ID te hebben.

Indien er een omleiding noodzakelijk is en De Lijn gebruik zal moeten maken van deze omleiding, dien je steeds zelf contact met De Lijn op te nemen. Zij vragen om dit minstens 10 werkdagen op voorhand te doen, zodat zij hun reizigers kunnen inlichten. Met deze toestemming kan je vervolgens in hetzelfde aanvraagformulier een vergunning aanvragen.

De Dienst Mobiliteit beoordeelt de aanvraag en het signalisatieplan, geeft de nodige informatie en maakt de vergunning op. De vergunning wordt afgetekend door een gemachtigde ambtenaar en wordt via de toepassing van GEO-IT overgemaakt aan de aanvrager.

Voor meer informatie kan u mailen naar mobiliteit@genk.be of een afspraak maken.

Bedrag

Gratis