Toegankelijke parkeerplaatsen en wc's

Klik hier voor een beknopt overzicht met de toegankelijke parkeerplaatsen en wc's

 

Wie voortaan een bezoek aan Genk brengt, vindt online in één oogopslag een volledig overzicht van voorbehouden parkeerplaatsen en aangepaste wc’s. Het expertisecentrum in toegankelijkheid Inter bracht samen met vrijwilligers bestaande parkeerplaatsen en publieke toiletten voor personen met een handicap in kaart en deed aanbevelingen voor een verdere optimalisatie. ‘Dit is een mooie opsteker voor de toegankelijkheid in onze stad’, zegt schepen Ria Grondelaers van Sociaal Welzijn.

Niets zo handig als voor je bezoek aan Genk weten waar je de voorbehouden plaatsen en aangepaste toiletten voor personen met een handicap kan vinden. Samen met Inter ging de stad Genk vorig jaar aan de slag. ‘Vrijwilligers van de Adviesraad voor Personen met een Handicap en de Adviesraad 55+ reageerden enthousiast op onze vraag om die plaatsen op te lijsten. En na te gaan of ze aan de wettelijke vereisten voldoen’, duidt schepen Grondelaers het initiatief. ‘We willen maximaal toegankelijk zijn om iedereen zonder obstakels welkom te heten in Genk’, vult ze aan.

 

Meer dan 2 op 3 in orde

Alles samen fileerden de vrijwilligers 117 voorbehouden plaatsen, voornamelijk op toeristische sites zoals C-mine, de Vennestraat en het Heempark. Daarvan zijn 79 volledig in orde. ‘Die zijn helemaal gebruiksklaar en bieden personen met een handicap een vlotte start bij hun bezoek aan onze stad’, prijst schepen Grondelaers het project dat de komende maanden verder groeit. ‘Onze doelstelling is dit jaar de overige voorbehouden parkeerplaatsen op te meten en na te gaan waar nog werk ligt. Essentieel wordt ook de opvolging van de plaatsen die bij de eerste meting niet voldeden.’ Daarvan kregen 26 een oranje kleur en 12 een rode. ‘Met een kleine aanpassing maakt de technische dienst de oranje plaatsen in orde. Voor de 12 andere zoeken we naar een structurele oplossing’, weet schepen Grondelaers.

 

Toevla-tool

Om de toegankelijkheid na te gaan en voorbehouden parkeerplaatsen en toiletten voor personen met een handicap op te meten maakte Inter de Genkse vrijwilligers vertrouwd met de Toevla-tool. De vrijwilligers registreerden hun meetgegevens in de tool, waarna die door de medewerkers van Inter werden gecontroleerd en online geplaatst. ‘Met de gegevens die we zo verzamelen kunnen we concrete verbeteringen aanbrengen waar nog wat schort aan de toegankelijkheid’, stipt schepen Grondelaers aan. ‘Door vrijwilligers te vragen dit project mee te ondersteunen verbreden we het draagvlak voor meer toegankelijkheid. Dat is geen bijzaak voor wie met een handicap kampt, maar een dagelijkse bekommernis’, vult Wendy Metten, de algemeen directeur van Inter, aan.

 

Alle toegankelijke wc’s en parkeerplaatsen in Genk vind je per thema op http://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/byCity/Genk