Toekomst site Regina Mundi krijgt vorm

Gepubliceerd op maandag 13 november 2023 13.06 u.
Persbericht van 13 november 2023

Stad Genk buigt zich op de eerstvolgende gemeenteraad over een samenwerkingsovereenkomst met Katholieke Centrumscholen Genk (KCG) voor de herontwikkeling van de site Regina Mundi, een project dat erg belangrijk is voor de toekomst van het stadscentrum. De overeenkomst, die de krijtlijnen voor de toekomst vastlegt, markeert drie stadsbrede ambities: talentontwikkeling, betaalbaar wonen, en vergroening. Beide partners gaan nu op zoek naar een private partner voor de realisatie van de eerste fase van dit project.

Het kloppende hart van Regina Mundi is gericht op talentontwikkeling. Schepen Anniek Nagels, bevoegd voor Talentontwikkeling: “Regina Mundi wordt een dynamische (leer-)omgeving waar mensen worden gestimuleerd om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Hierbij draait alles om empowerment op drie niveaus: ‘zien doen - samen doen - zelf doen’. Dit resulteert in laagdrempelige gebouwen en inspirerende openbare ruimtes die zelfontwikkeling en kruisbestuiving aanmoedigen.”

Leefbare woonomgeving voor iedereen

Naast een centrum voor talentontwikkeling wordt Regina Mundi ook een plek waar mensen graag wonen. Dit zegt schepen Alessandro Cucchiara: “In dit project willen we ons vooral richten op jongvolwassenen en gezinnen. We zetten in op typologieën en vermarktingsstrategieeen die deze doelgroep beter liggen, en proberen zo te komen tot een betere diversiteit aan bewoners in ons centrum. De woonunits zijn kindvriendelijk en bieden ruimte voor gemeenschappelijk gebruik, zowel binnen als buiten.”

Groene verbinding

Een nieuw aangelegde publieke buitenruimte vormt de groene schakel tussen de verschillende onderdelen van Regina Mundi en het zuidelijk gelegen Melbergbos. Deze klimaatadaptieve, groene ruimte wordt het hart van het project en draagt bij aan de identiteit van de stad.

Publiek en privé komen samen

Op de site komen verschillende private en publieke initiatieven samen. Onder publieke voorzieningen vallen onder meer de Genkse academie GA voor Kunst, de Katholieke Centrumscholen Genk, Campus O³, buitenschoolse kinderopvang en een wijkbureau voor gebiedsgerichte werking. Onder het private programma vallen onder andere het woonzorgcentrum onder bouwheerschap van Integro vzw, een horecavoorziening en woonmogelijkheid.

De Katholieke Centrumscholen Genk zijn vragende partij voor de bouw van een aantal van de voorziene gebouwen. Zij nemen dat deel van de kosten dan ook voor hun rekening. Er wordt ook maximaal gestreefd naar gedeeld ruimtegebruik: zo zal de academie voor Muziek, Woord en Dans voor een groot deel ondergebracht worden in de nieuwbouwschool van KCG.

Ludo Meyers, voorzitter KCG: “De Mater Dei-school aan Klokkuil, gelegen binnen de site Regina Mundi, wordt uitgebreid met de Broederschool, nu gelegen aan de Schabartstraat. Daar staan we wel nog enkele jaren vanaf. De verhuis is ten vroegste voor 2030, maar uiteraard bereiden we nu al die plannen voor. Tegelijkertijd blijven we nog volop investeren in de Broederschool op de huidige locatie, getuige ook de concrete plannen voor de volledige vernieuwing en vergroening van de speelplaats. Onze slogan is dan ook: ‘Ja voor nieuw (school), ja voor vernieuwing (speelplaats).”

“Als een broedplaats voor talentontwikkeling, betaalbaar wonen en vergroening, belichaamt Regina Mundi de toekomst van Genk als een stad die voor iedereen kansen en levenskwaliteit biedt. Dit project is van cruciaal belang voor de ontwikkeling van het stadscentrum van Genk en zal bijdragen aan sociale en ruimtelijke verbeteringen in Genk. Met dank dus ook aan KCG om dit ambitieuze project mee vorm te geven”, besluit burgemeester Wim Dries.

Kom een kijkje nemen

Benieuwd naar de plannen op de site van Regina Mundi? Op 17 december kan je een kijkje komen nemen. De deuren openen om 13.30 uur, iedereen is welkom. Verleden, heden en toekomst worden tijdens deze namiddag besproken.

De samenwerkingsovereenkomst tussen stad Genk en KCG wordt besproken tijdens de gemeenteraad van 21/11/2023.