Uitbreidingsrondes kinderopvang voor baby’s en peuters

Kwaliteitsvolle kinderopvang is goed voor kinderen én voor hun ouders. Om aan de vraag te voldoen, wil de Vlaamse Regering verder in bijkomende opvangplaatsen investeren. Het lokaal bestuur heeft bij uitbreidingsrondes voor subsidies van opvang baby’s en peuters de mogelijkheid om advies te verlenen. In het overleg met de Stedelijke Adviesraad Kinderopvang werden een aantal criteria en een procedure opgesteld om de aanvragen te beoordelen.

Momenteel is er geen uitbreidingsronde voorzien.
Zodra er een uitbreidingsronde is, vind je de criteria en procedure hier terug.

Oproepen voor nieuwe subsidies kinderopvang en een overzicht van de beslissingen vind je terug op de website van Kind en Gezin.