Uitbreidingsrondes kinderopvang voor baby’s en peuters

Kwaliteitsvolle kinderopvang is goed voor kinderen én voor hun ouders. Om aan de vraag te voldoen, wil de Vlaamse Regering verder in bijkomende opvangplaatsen investeren. Het lokaal bestuur heeft bij uitbreidingsrondes voor subsidies van opvang baby’s en peuters de mogelijkheid om advies te verlenen. In het overleg met de Stedelijke Adviesraad Kinderopvang werden een aantal criteria en een procedure opgesteld om de aanvragen te beoordelen.

Oproep nieuwe plaatsen inkomenstarief

Opgroeien lanceert een oproep voor nieuwe plaatsen inkomenstarief. Genk zal 11 nieuwe plaatsen krijgen. De criteria en de procedure zijn opgesteld in samenwerking met de Stedelijke Adviesraad Kinderopvang.

Download criteria & procedure

De oproep en het beslissingskader vind je terug op de website van Kind en Gezin.