Uitzonderlijke initiatieven mondiale samenwerking

Organiseer je een uitzonderlijke activiteit of project in het kader van mondiale samenwerking? Dan kom je in aanmerking voor deze subsidie.

Procedure

Je kan je aanvraag per mail indienen. Dit dient minstens 4 weken vóór aanvang te gebeuren. Lees het subsidiereglement aandachtig door voor de toekenningsvoorwaarden.

Bedrag

Het bedrag kan nooit meer zijn dan 50 % van de gemaakte onkosten, met een max. van 2.000,00 euro.