Vastgoedinformatie aanvragen

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet u allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper.

Hiervoor kan u vastgoedinformatie aanvragen.

Hoe kan u uw aanvraag doen?

  • U bent notaris: u kan enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in uw eNotariaat
  • U bent vastgoedmakelaar: u kan een aanvraag doen via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burger, andere professionele aanvrager of overheidsinstantie: u kan een aanvraag doen via het Vastgoedinformatieplatform

Heb je vragen over de inhoud van afgeleverde vastgoedinfo?

Neem dan contact op met deze stedelijke diensten:

  • Inhoudelijke vragen over bouwvergunningen, bouwmisdrijven, verdeling- of verkavelingsvergunning, milieuvergunningen: Afdeling Omgevingsvergunning en Handhaving - omgeving.handhaving@genk.be.
  • Inhoudelijke vragen over leegstand, ongeschikt/onbewoonbaar, conformiteitsattest…: Dienst Wonen - wonen@genk.be.
  • Opvragen van documenten zoals bouwplannen, verkavelingsplannen…: Openbaarheid van bestuur - openbaarheid@genk.be.

Vaststellingsverslag?

In Genk bestaat de mogelijkheid om een vaststellingsverslag door een beëdigd landmeter aan te vragen.

We bevelen dit aan zodat kopers een correct beeld krijgen van de stedenbouwkundige situatie van het pand.

De retributie bedraagt 400 euro per vaststellingsverslag, opgemaakt door een beëdigd landmeter (exclusief het product ‘vastgoedinlichtingen’).

Indien een vaststellingsverslag wordt aangevraagd omtrent meerdere percelen, die alle (mede-)eigendom zijn van dezelfde personen en die de facto deel uitmaken (bijvoorbeeld als tuin) van een groter geheel waarvan de hoofdzaak wordt gevormd door een woongelegenheid, wordt dit beschouwd als één vaststellingsverslag.

Het afleveren van een vaststellingsverslag opgemaakt door een beëdigd landmeter is enkel mogelijk bij individuele woningen (al dan niet gecombineerd met een nevenbestemming van maximum 250 m², andere dan industrie en niet onderhevig aan de VLAREM-wetgeving (met uitzondering van inrichtingen voor huishoudelijke activiteiten)), appartementen of een woongebouw met maximum 4 wooneenheden.

Dit vaststellingsverslag kan per mail aangevraagd worden via vastgoedinformatie@genk.be. Bij deze aanvraag dient u toestemming te geven aan de landmeter om uw domein te betreden. Dat kan door het formulier die u op deze pagina vindt ingevuld en ondertekend aan de aanvraag toe te voegen.

Voor wie?

Notarissen, immobiliënkantoren en burgers bij verkoop van vastgoed.

Bedrag

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 100 euro per kadastraal perceel.

De opmaak van een vaststellingsverslag door een beëdigd landmeter bedraagt 400 euro.

Meer info

De stad Genk levert geen bodemattesten af. Een bodemattest wordt uitgereikt door de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Meer uitleg over het aanvragen van dit bodemattest kan u vinden op de website van OVAM.