Veelgestelde vragen - toewijzingen

Wie kan deelnemen aan het woonproject?

Ik heb een woning of grond in volle eigendom, maar wil toch deelnemen. Kan dat?

Wie krijgt voorrang?

Welk inkomen wordt gebruikt voor de voorrang voor bescheiden inkomen?

Kan ik deelnemen als ik niet voldoe aan de voorrangsregels?

Wie krijgt een woning toegewezen?

Wat gebeurt wanneer twee mensen precies dezelfde voorrangen kunnen gebruiken? Wie krijgt dan eerst een woning aangeboden?

Moet je als koppel allebei aan de inschrijvingsvoorwaarden en de voorrangsregels voldoen?

Welke woning krijg ik toegewezen?

Wat als ik een andere woning wil dan degene die ik heb aangeduid?

Wat als mijn woning niet meer beschikbaar is?

Wanneer krijg ik de erfpacht over mijn kavel?

Ik kreeg geen woning toegewezen. Kom ik in aanmerking voor een ander project?

 

 

Wie kan deelnemen aan het woonproject?

Mensen die nog geen eigen woning in volle eigendom hebben of vruchtgebruik hebben kunnen deelnemen. Daarnaast ben je meerderjarig en handelingsbekwaam. De laatste 10 jaar heb je minstens 5 jaar in België gewoond. Rechtspersonen (bijvoorbeeld: je wilt kopen op naam van je firma) kunnen niet deelnemen. Tot slot mag je geen hypothecaire schulden hebben.

Ik heb een woning of grond in volle eigendom, maar wil toch deelnemen. Kan dat?

Als je een ondertekende verkoopovereenkomst (de ‘compromis) hebt op het moment dat je je kandidatuur indient, dan kan je deelnemen. Je voegt een kopie van deze verkoopovereenkomst bij je inschrijvingsformulier. Voorwaarde is dat de akte verleden is voor de kavel wordt toegewezen.

Wie krijgt voorrang?

Er gelden voorrangsregels voor drie doelgroepen:

 1. Mensen die jonger zijn dan 35 jaar;
 2. Mensen met een inkomen van maximaal:
  a. Alleenstaande: 39.319 €
  b. Alleenstaande met ernstige handicap: 43.245 €
  c. Andere huishoudens: 58.972 €
  d. Inkomensgrens te verhogen met 3.926 € per persoon ten laste;
 3. Mensen die de laatste 24 jaar minstens 6 jaar in Genk hebben gewoond.
  Voldoe je aan voorrang 1, dan krijg je 2 punten. Voldoe je aan voorrang 2 en 3, dan krijg je 1 punt. Je kunt dus maximaal 4 punten halen. De stad Genk rangschikt na het afsluiten van de inschrijvingsperiode alle kandidaat-pachters volgens puntenaantal. Wie de meeste punten haalt, staat bovenaan de lijst. Bij gelijk aantal punten geeft leeftijd de doorslag, rangschikkend van jong naar oud. Schrijf je je als koppel in, dan wordt de gemiddelde leeftijd geteld.

Welk inkomen wordt gebruikt voor de voorrang voor bescheiden inkomen?

We baseren ons op het gezamenlijk belastbaar inkomen van het aanslagjaar 2017 (inkomsten 2016).

 

Beroepsinkomsten € 16.645,28   € 7.133,69
Totaal netto inkomsten € 16.645,28   € 7.133,69
Gezamenlijk belastbaar inkomen € 16.645,28

€ 7.133,69

Volgende inkomsten tellen we NIET mee:

 • De inkomsten van kinderen (ongehuwd of niet-wettelijk samenwonend) die inwonen en die jonger zijn dan 25 jaar en voor hun 18e al in het gezin woonden.
 • Inkomsten van inwonende familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen) of tweede graad (grootouders, kleinkinderen, broer/zus) die een ernstige handicap hebben OF ten minste 65 jaar oud zijn.

Volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld:

 • De inkomsten van inwonende ouders of grootouders die nog geen 65 jaar zijn en geen ernstige handicap hebben.

Kan ik deelnemen als ik niet voldoe aan de voorrangsregels?

Je kunt deelnemen zolang je voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden. Je behaalt geen punten en komt in de rangschikking pas na de kandidaten met een puntenaantal. Bij een beperkt aantal inschrijvers maak je mogelijk kans op een kavel. Het loont dus altijd de moeite om in te schrijven.

Wie krijgt een woning toegewezen?

Op het moment van de toewijzingen gaat de stad Genk een rangschikking opmaken. We rangschikken hierbij op puntenaantal (zie ‘Wie krijgt voorrang). Bij gelijke punten, kijken we naar leeftijd, waarbij gerangschikt wordt van jong naar oud. Hiermee is de kandidaatslijst gerangschikt en krijgen alle inschrijvers een volgnummer. Er zijn in totaal 16 woongelegenheden die kunnen toegewezen worden. Gesteld dat elke inschrijver akkoord gaat met het aanbod voor een kavel, krijgen dus de eerste 16 kandidaten op de lijst een kavel toegewezen. Maar het is goed mogelijk dat mensen afhaken, omdat hun woning van voorkeur niet meer beschikbaar is, of elders een woning hebben gekocht. Hun plaatsen worden telkens ingenomen door een volgende inschrijver op de lijst.

Wat gebeurt wanneer twee mensen precies dezelfde voorrangen kunnen gebruiken? Wie krijgt dan eerst een woning aangeboden?

Bij een gelijk aantal punten, krijgt de jongste voorrang. Wie 4 punten scoort en 26 jaar is, zal voor iemand gerangschikt worden die 4 punten heeft en 30 jaar is. Schrijf je je als koppel in, dan kijken we naar de gemiddelde leeftijd. Voor een koppel van 26 en 33 jaar, is de gemiddelde leeftijd 29,5 jaar.

Moet je als koppel allebei aan de inschrijvingsvoorwaarden en de voorrangsregels voldoen?

Als koppel moet je allebei aan de inschrijvingsvoorwaarden voldoen. Om een voorrang te krijgen op basis van leeftijd en lokale binding, is het voldoende dat 1 van beide partners voldoet aan de voorwaarden. Zo krijgt een koppel waarbij minstens 1 partner jonger is dan 35 jaar een voorrang op basis van leeftijd.

Welke woning krijg ik toegewezen?

Bij je inschrijving vragen we je om duidelijk aan te duiden welke woning(en) jouw voorkeur genieten. We gaan jou voor deze woningen een aanbod doen. Weet wel dat het gaat om de aankoop van een woning die je minstens 20 jaar moet bewonen: kies enkel voor een woningtype waar je 100 % voor wil gaan.

Wat als ik een andere woning wil dan degene die ik heb aangeduid?

Na het afsluiten van de inschrijvingsperiode kan je niets meer veranderen aan je voorkeur. Wil je dat toch doen, dan moet je een nieuw inschrijvingsformulier indienen en dan beland je helemaal achteraan op de inschrijvingslijst. Je verliest hierdoor je mogelijke voorrangen.

Wat als mijn woning niet meer beschikbaar is?

We bekijken op het moment van jouw toewijzing welke woningen nog beschikbaar zijn en doen jouw een concreet aanbod. Ga je hier op in, dan vragen we je dit te bevestigen. Als we jouw bevestiging ontvangen, kunnen we de kavel voor die woning toewijzen.

Wanneer krijg ik de erfpacht over mijn kavel?

Als je je keuze hebt bevestigd aan de stad Genk (per brief of per e-mail), dan maken we een volmacht op. Met die volmacht kan je naar de makelaar gaan die de woningen verkoopt. Met die volmacht kan de makelaar met jou de erfpachtovereenkomst tekenen. Let wel: dit kan alleen voor het lotnummer dat op de volmacht vermeld staat, niet voor een ander. Je tekent dan ook een verkoopovereenkomst voor de woning. De notaris verlijdt de akte voor de aankoop van de woning en de erfpacht samen. Deze worden samengevoegd en aan het Registratie- en Hypotheekkantoor overgemaakt ter registratie.

Ik kreeg geen woning toegewezen. Kom ik in aanmerking voor een ander project?

Je komt niet automatisch in aanmerking voor een ander woonproject. Wel kan je aanduiden op je inschrijvingsformulier dat stad Genk jouw gegevens bijhoudt en contact opneemt wanneer een nieuw woonproject gelanceerd wordt. Zo blijf je op de hoogte van nieuwe vastgoedprojecten van stad Genk.