Veelgestelde vragen - de erfpachtovereenkomst

Hoe lang duurt de erfpacht?

Hoeveel kost de erfcijns? Verandert die prijs doorheen de tijd?

Mag ik mijn woning verhuren?

Mag ik mijn woning verkopen en dus de bijhorende erfpacht overdragen?

Wat als ik mijn woning niet verkocht krijg omdat de resterende duur van de erfpacht te kort wordt?

Wat als ik mijn woning moet verkopen omwille van een echtscheiding?

Wat als ik moet verhuizen omwille van professionele of persoonlijke redenen?

Mag ik bijbouwen aan mijn woning?

Mag ik mijn woning afbreken en een andere bouwen?

Hoe lang duurt de erfpacht?

Het recht van erfpacht heeft een duur van 99 jaar. Dit is de toegelaten maximumduur. Het recht van erfpacht eindigt niet bij het overlijden van de erfpachter, maar gaat over op de erfgenamen, net zoals dat bij eigendom gebeurt.

Hoeveel kost de erfcijns? Verandert die prijs doorheen de tijd?

De erfpachtvergoeding voor één jaar bedraagt bij aanvang van de erfpacht 1% van de eigendomswaarde van de grond. Een voorbeeld: voor een perceel met een waarde van € 120.000 zal dus € 1.200 per jaar aan erfpachtvergoeding betaald moeten worden. De vergoeding is maandelijks te betalen. In ons voorbeeld moet dus iedere maand € 100 betaald worden voor de erfpacht. Deze vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd, net zoals dat bij een huurvergoeding gebeurt.

Bij een verkoop van de woning en dus ook de overdracht van de erfpacht op de grond aan de kopers van de woning, zal worden nagegaan of deze kopers voldoen aan de voorwaarden uit het toewijzingsreglement om in aanmerking te komen voor de erfpacht. Dit zijn dan de artikels 2.1 tot en met 2.6 van het toewijzingsreglement. Wanneer dit het geval is, blijft de erfpachtvergoeding voor de nieuwe eigenaars/erfpachters dezelfde. Is dit niet het geval dan zal de erfpachtvergoeding voor deze nieuwe eigenaars het drievoudige bedragen.

Mag ik mijn woning verhuren?

De erfpachter moet de woning zelf bewonen gedurende de eerste periode van 20 jaar van de erfpacht. In deze periode mag het gebouw niet verhuurd worden. In uitzonderlijke gevallen, wanneer zich een ingrijpende wijziging voordoet in de persoonlijke of familiale situatie van de erfpachter, kan hiervoor een afwijking gevraagd worden aan de stad.
Na het verstrijken van de eerste 20 jaar kan wel vrij verhuurd worden.

Mag ik mijn woning verkopen en dus de bijhorende erfpacht overdragen?

De erfpachter moet de woning zelf bewonen gedurende de eerste periode van 20 jaar van de erfpacht. In deze periode kan het gebouw niet verkocht worden. In uitzonderlijke gevallen, wanneer zich een ingrijpende wijziging voordoet in de persoonlijke of familiale situatie van de erfpachter, kan hiervoor een afwijking gevraagd worden aan de stad.
Na het verstrijken van de eerste 20 jaar kan wel vrij verkocht worden.

Wat als ik mijn woning niet verkocht krijg omdat de resterende duur van de erfpacht te kort wordt?

Wanneer de eerste 50 jaar van de erfpacht verstreken is en de eigenaar van de woning slaagt er ondanks aantoonbare inspanningen niet in om de woning te verkopen, dan kan hij afstand doen van zijn recht van erfpacht en de woning overlaten aan de stad. De stad zal hierbij de woning vergoeden. Dit zal trouwens ook gebeuren na 99 jaar bij het einde van de erfpacht.

Wat als ik mijn woning moet verkopen omwille van een echtscheiding?

Een verkoop kan in principe niet in de eerste 20 jaar van de erfpacht. Wanneer zich een ingrijpende wijziging voordoet in de persoonlijke of familiale situatie kan dit echter wel. Een echtscheiding is een dergelijke ingrijpende wijziging, waardoor een verkoop toegelaten is. Na het verstrijken van de eerste 20 jaar is de erfpachter/eigenaar steeds vrij om te verkopen.

Wat als ik moet verhuizen omwille van professionele of persoonlijke redenen?

De erfpachter moet de woning zelf bewonen gedurende de eerste periode van 20 jaar van de erfpacht. In deze periode kan het gebouw niet verkocht of verhuurd worden. In uitzonderlijke gevallen, wanneer zich een ingrijpende wijziging voordoet in de persoonlijke of familiale situatie van de erfpachter, kan hiervoor een afwijking gevraagd worden aan de stad.

Mag ik bijbouwen aan mijn woning?

Wanneer hiervoor de nodige vergunningen bekomen worden (in het geval deze nodig zijn) kan dit.

Mag ik mijn woning afbreken en een andere bouwen?

In de eerste 20 jaar heeft de koper/erfpachter de verplicht om de woning te bewonen. Wanneer hij later een andere woning op het perceel zou willen bouwen kan dit mits de nodige vergunningen. Voor de tweewoonsten ligt de situatie natuurlijk anders. Hierbij zijn de eigenaars afhankelijk van mekaar.