Veilige bossen

Omdat de Genkse bossen in het verleden zijn aangeplant met het oog op maximale houtproductie, werden de bomen op zeer korte afstand van elkaar gezet. Hierdoor kunnen de bomen enkel recht naar boven groeien, want enkel daar is er licht. Op plaatsen waar er opeens meer licht en ruimte is, bijvoorbeeld aan de rand van een weg, zien we dat de bomen naar buiten groeien. Nu de meeste bomen al wat ouder worden, dreigen sommige exemplaren wel eens op de weg te vallen.

De Genkse bossen zijn steeds toegankelijk via de paden, en vaak ook doorsneden zijn door wegen, er moet dus ook vaak gewerkt worden in het kader van de veiligheid. De bomen die dreigen om te vallen, worden preventief verwijderd. Op sommige plaatsen kan het zijn dat we heel acuut moeten ingrijpen, bij voorbeeld na een storm. Op andere plaatsen kunnen we de problemen al enkele jaren op voorhand zien aankomen. Hier plannen we dan, naast de veiligheidskap, meestal ook een algemene dunning in het kader van duurzaam bosbeheer in. Op deze manier hoeven we maar één keer het bos te verstoren.

Veiligheidskap 2022

Zo werd er dit jaar al een veiligheidskap uitgevoerd ter hoogte van het ZOL aan de Oosterring en aan de Wiemesmeerstraat. Hier helden een aantal dennen heel hard over naar de straatkant. Deze werden verwijderd, en tegelijkertijd werd een dunning uitgevoerd in de bosbestanden. Hierdoor creëren we ruimte en kunnen er nieuwe, gewenste soorten spontaan groeien of aangeplant worden waar nodig.