Verblijfsbelasting voor de aanslagjaren 2016 - 2019.

Voor de aanslagjaren 2016-2019 heft de stad Genk een jaarlijkse belasting op het verblijf van personen op het grondgebied van de stad in verblijfsgelegenheden die worden aangeboden door logiesverstrekkers. Dit verblijf betreft geen hoofdverblijf zoals blijkt uit inschrijving in het bevolkingsregister.

Voor wie?

De belasting is verschuldigd door de logiesverstrekker zoals gedefinieerd in artikel 1 (zie reglement) en die op 1 januari van het aanslagjaar de verblijfsgelegenheid uitbaat.

Niet aangemelde of niet vergunde logiesverstrekkers zijn eveneens de belasting verschuldigd.

Bedrag

De belasting is een forfaitaire heffing in functie van de capaciteit gekoppeld aan het aantal kamers en de gemiddelde bezettingsgraad en word als volgt vastgesteld:

  • minder dan 15 kamers :1,50 EUR x 1,5 personen gemiddelde bezetting x (aantal x 25% gemiddelde kamerbezetting x 365 dagen per jaar
  • meer dan 15 kamers :1,50 EUR x 1,5 personen gemiddelde bezetting x (aantal x 50% gemiddelde kamerbezetting x 365 dagen per jaar

Bij sluiting van de volledige verblijfsgelegenheid gedurende minimum 30 opvolgende kalenderdagen in het aanslagjaar wordt de belasting verminderd. Voor meer info vindt u in de bijlage "Verblijfsbelasting 2016-2019".

Uitzonderingen

Zijn vrijgesteld voor deze belasting:

  • Jeugdherbergen
  • BLOSO-instellingen

Meer info

OPMERKING !!!

DEZE BELASTING IS ENKEL NOG VAN TOEPASSING VOOR AANSLAGJAAR 2017.