082 Verblijfsbelasting

Voor de aanslagjaren 2020 tot en met 2025 wordt een jaarlijkse belasting geheven op het verblijf van personen op het grondgebied van de stad in verblijfsgelegenheden die worden uitgebaat door logiesverstrekkers.

Datum gemeenteraad: 17 december 2019

Datum bekendmaking: 20 december 2019

Gewijzigd gemeenteraad: 15 december 2020

Datum bekendmaking gecoördineerde versie: 21 december 2020