Verdeling onroerend goed

Met een verdeling kan je een onroerend goed opsplitsen in meerdere delen. Toch is een verdeling van een onroerend goed niet hetzelfde als een verkaveling. Als je een perceel wil verdelen om later één van de kavels te verkopen als bouwgrond heb je een verkavelingsvergunning nodig. Dit kan je niet regelen met een gewone verdeling.

De notaris is verplicht om een verdeling van een onroerend goed aan de stad voor te leggen. De opmerkingen van de stad moeten opgenomen worden in de akte. De stad beoordeelt de verdeling aan de hand van een verdelingsplan, een recent kadastraal uittreksel en een attest. In dit attest wordt aangegeven welke bestemming het goed zal krijgen.