Verdiepingsteam

Een gesprek met voorzitter Guido Vandebrouck van het verdiepingsteam

 

Waarover buigt het verdiepingsteam zich zoal?

Guido: Net als de andere werkgroepen formuleren wij adviezen aan het lokale bestuur. Na vastgesteld te hebben dat een thema voldoende maatschappelijke relevantie heeft voor Genkse medioren en senioren gaan we er in onze werkgroep mee aan de slag. We spitten het helemaal uit en bepalen ­welke de noden rond dat specifieke onderwerp zijn. Zo verdiepten we ons onlangs in het transgender- en holebibeleid. Onze taak is in alle onderwerpen de concrete insteek voor medioren en senioren te achterhalen en die aan het bestuur te communiceren.

 

Waarom wilde je graag voorzitter van het verdiepingsteam worden?

Guido: Het eerste onderwerp op onze agenda over armoede bij medioren en senioren was daar niet vreemd aan. Daar was ik vroeger vanuit het OCMW en nu nog als voorzitter bij Vincentius erg mee begaan. We merken dat almaar meer mensen in de doelgroep het financieel moeilijk krijgen. Maar ook dat digitale en andere sociale armoede en uitsluiting in belang toenemen. Met het verdiepingsteam hebben we samengezeten om de uitdagingen op het vlak van armoede helder te formuleren, oplossingen te bieden en die aan het bestuur te overhandigen. Uiteraard past ook de aard van het verdiepingsteam heel goed bij mij: we zitten samen met een groep mensen die geboeid willen nadenken en samen oplossingen zoeken om het leven van medioren en senioren te verbeteren.

 

Wanneer kan je tevreden terugblikken op je voorzitterschap?

Guido: Als de beleidskeuzes van het bestuur automatisch de focus op medioren en senioren hebben. Vandaag wordt veel gesproken over een goed beleid op maat van kinderen. Dat is uiteraard belangrijk, maar wij roepen op de 55-plusser niet te vergeten. Als wij er met de werkgroep in kunnen slagen om het bestuur bij de les te houden en goed blijven nagaan of het onze adviezen omzet in doeltreffend beleid op maat van onze doelgroep zal ik zeker tevreden zijn.