Verdiepingsteam

Een gesprek met voorzitter Arlette Meuwis van het verdiepingsteam

 

Waarover wordt zoal nagedacht in het verdiepingsteam?

Arlette: Momenteel zijn we onder meer bezig over de klimaatverandering. Hoe moeten we daar als medioren en senioren mee omgaan? Welke uitdagingen wachten ons? Ook over mentaal welzijn, armoede, eenzaamheid en LGBTQ-kwesties bij 55-plussers denken we dit werkjaar verder na. Algemeen wordt opgemerkt dat veel mensen uit de LGBTQ-gemeenschap opnieuw in de kast kruipen wanneer ze naar een woonzorgcentrum verhuizen. In het verdiepingsteam willen we nadenken hoe we dat thema bespreekbaar kunnen maken.

 

Hoe bepaal je welke onderwerpen verdieping nodig hebben?

Arlette: Wij behandelen in het verdiepingsteam onderwerpen die eerder op de agenda van andere werkgroepen stonden. Wanneer na grondig overleg blijkt dat een thema verdere verdieping nodig heeft, belandt het bij ons. Je kan gerust zeggen dat we vooral stevige klappers op ons bord krijgen. Samen zoeken we naar een consensus voor een advies aan het stadsbestuur.

 

Heb je altijd graag dieper over maatschappelijke thema’s nagedacht?

Arlette: Ik ben lid van meerdere werkgroepen binnen de Adviesraad 55+. Nadenken met leeftijdsgenoten over gelaagde problematieken en uitdagingen heeft me altijd geboeid, zeker als het gaat over gezondheid en welzijn. In het verdiepingsteam zit je samen met mensen die professionele en andere ervaring opdeden in heel verschillende sectoren. Al die insteken moeten tot pittige discussies leiden. Maar een levendig debat laat ik niet gauw aan mij voorbijgaan.