Acli Limburg

De vereniging zet zich in voor de bevordering van de werknemersklasse en organiseert zich op basis van de christelijke waarden. Ze zet zich in voor werknemers die willen bijdragen tot de opbouw van een nieuwe maatschappij waarin de volledige ontwikkeling van de mens verzekerd wordt. De vereniging die een opvoedende en sociale beweging is, handelt op eigen autonome verantwoordelijkheid en dit zowel wat de vorming, de sociale actie als de organisatie van haar volksontwikkelingsactiviteiten betreft. Zij organiseert iedere vorm van sociaal-culturele activiteiten voor volwassenen gericht tot het ontwikkelen van het vermogen tot leren, hun kennis, inzicht en vaardigheden te vergroten, hun persoonsontplooiing en het beter functioneren in de samenleving.

Lokaal

Zaal Carbonari

Adres
Ronddpuntlaan 25 , 3600Genk