Aif + Vzw

Vzw AIF+ is een federatie voor etnisch-culturele verenigingen in Vlaanderen.

Ze draagt zowel het bewaren van diverse culturele identiteiten als het kunnen samenleven in diversiteit in de ‘Vlaamse’ maatschappij hoog in het vaandel. Door haar diverse ondersteuningsbeleid in het kader van het sociaal-cultureel volwassenenwerk beoogt ze de integratie, emancipatie en empowerment van etnisch-culturele minderheden te vergroten.

Ze doet dit door de aangesloten verenigingen te versterken en te verzelfstandigen, door samenwerking en uitwisseling te stimuleren en door een voorbeeld te zijn op het vlak van vrijwilligersbeleid.

Door standpuntvorming en door deelname aan relevante fora en platforms op gemeentelijk, provinciaal en Vlaams niveau streeft ze ernaar de noden en behoeften van etnisch-culturele minderheden bespreekbaar te maken en te verdedigen.

Adres

Lokaal

Adres
Vennestraat 98 , 3600Genk