Internationaal Comité (Ic) Vzw

IC is een federatie met 100 verenigingen in Limburg. Elke vereniging heeft een unieke samenstelling in nationaliteit, taal, leeftijd, religie, doelen en interesses. IC focust op drie thema's: onderwijs en ouderondersteuning, tewerkstelling en actief burgerschap. IC ondersteunt leidersfiguren in elke lidvereniging. We versterken hen in hun rol naar hun gemeenschap en in de brede samenleving.

Adres

Lokaal

Regio Limburg

Adres
Mgr Broekxplein 6 , 3500Hasselt