Couleur Vocale

vierstemmig zangkoor. Zingen als hobby. Concertjes oroganiseren, als gastkoor optreden. Verzorgen eucharistievieringen.