Perspectief- P-Art Vzw

Perspectief vzw is een multiculturele vereniging die ijvert voor participatie in deze snel veranderende samenleving: Participatie voor iedereen, ongeacht afkomst, kleur, geloofsovertuiging, achtergrond, opleidingsniveau, fysieke en/of mentale mogelijkheden.
Daartoe worden ontmoetingsactiviteiten georganiseerd waar mensen van allerlei slag de kans hebben om kennis te maken met elkaar, elkaars cultuur en achtergrond te leren kennen, elkaar te waarderen en elkaar graag te mogen.
‘Mensen voelen zich thuis bij mensen!’

Ontmoetingsactiviteiten:
Feest met podiumactiviteiten, wereldbuffet en wereldmuziek
Gespreksactiviteiten:
Boekclub
Workshops: schilderen, koken
Tentoonstellingen: groepstentoonstellingen met mensen van verschillende achtergrond, opleidingsniveau en kunstdiscipline

Lokaal

Adres
Hemelrijk 17 , 3500Hasselt