Cars G.D.

Betere integratie voor inwijkelingen van alle nationaliteiten. Oorspronkelijk werden vooral de Sarden (uit Sardinië) ondersteund; momenteel dus ook andere nationaliteitein. Organiseren van socio-culturele activiteiten.

sportvereniging, dansgroep (voor volwassenen en kinderen), vrouwenadviescommiisisie.

Adres

Lokaal

Cars G.D.

Adres
Vennestraat 183 , 3600Genk